Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl
menu  menu
menu  najnowsze kalkulatory online

menu  budowle

menu  budowa dróg

menu  materiały budowlane Kruszywa
Asfalty
Cementy
Krawężniki betonowe


menu  nowe pliki dwg dwg znak A-1.dwg
dwg znak A-2.dwg


menu  konstrukcje najwyższych budynków

menu  ostatnio dodane
scieżka rowerowa oznakowanie przejść

Fot. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych w ciągu ścieżki rowerowejWarsaw Spire i Generation Park

Fot. Warsaw Spire (po lewej) i Generation-Park (po prawej)


Rodzaje głównych kationowych emulsji asfaltowych:
C60B3ZM, C60BP3ZM, C65B3PU/RC, C65BP3PU/RC, C69B3PU, C69BP3PU, C60B5ME, C60B10ZM/R, C60BP5CWZ

Oznaczenia skrótowe zastosowania emulsji:
ZM - do złączania warstw,
RC - do remontów cząstkowych,
PU - do powierzchniowych utrwaleń
CWZ - do cienkich warstw układanych na zimno,
ME - do mieszanek mineralno-emulsyjnych,
R - do mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych.

Przykłady:
C65 B4 RC - to kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 65%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 4, przeznaczona do remontów cząstkowych

C60 BP3 ZM - to kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu modyfikowanego polimerami, klasa indeksu rozpadu 3, przeznaczona do złączania warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Aktualna norma: PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji emulsji asfaltowych.

Właściwości emulsji asfaltowych:
- zawartość lepiszcza [% (m/m)],
- indeks rozpadu [g/100g] lub czas mieszania [s]
lub stabilność podczas mieszania z cementem [g],
- pozostałość na sicie, sito 0,5mm [% (m/m)]
- czas wypływu Φ2mm w 40°C [s]
- czas wypływu Φ4mm w 40°C [s]
- czas wypływu Φ4mm w 50°C [s]
- lepkość dynamiczna [mPa·s]
- przyczepność do kruszywa referencyjnego [% pokrycia powierzchni]
- zdolność do penetracji [min],
- zawartość olejów destylacyjnych [%(m/m)],
- pozostałość na sicie, sito 0,16mm [%(m/m)],
- czas wypływu w 85°C [s],
- trwałość podczas magazynowania - pozostałość na sicie, sito 0,5mm (7 dni magazynowania) [%(m/m)]
- sedymentacja po 7 dniach magazynowania [% (m/m)].button
1. OBCIĄŻENIA KONSTRUKCJI
program online  Obciążenie śniegiem - obliczenia wg Eurokodu 1
program online  Obciążenie wiatrem - obliczenia współczynnika konstrukcyjnego wg Eurokodu 1

2. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
program online  Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
program online  Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
program online  Zginanie - wg Eurokodu 2
program online  Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
program online  Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
program online  Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
program online  Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002

3. KONSTRUKCJE STALOWE
program online  Rozciąganie, ściskanie - nośność przekroju wg Eurokodu 3
program online  Współczynniki interakcji (metoda 2) - obliczenia wg Eurokodu 3

4. KONSTRUKCJE ZESPOLONE

5. KONSTRUKCJE DREWNIANE
program online   Słup drewniany ściskany osiowo - wg PN-B-03150:2000
program online   Łączniki trzpieniowe - jednocięte
i dwucięte wg PN-B-03150:2000

6. KONSTRUKCJE MUROWE
program online  Nośność ścian obciążonych głównie pionowo - obliczenia wg Eurokodu 6    nowość!
program online   Ściana obciążona siłą skupioną- wg PN-B-03002:2007
program online  Ściana obciążona pionowo "model przegubowy"- wg PN-B-03002:2007
program online  Ściana poddana poziomemu parciu gruntu- wg PN-B-03002:2007

7. FUNDAMENTOWANIE
program online  Fundamenty bezpośrednie - obliczenia nośności podłoża wg Eurokodu 7    nowość!
program online  Fundamenty bezpośrednie - obliczenia oporu granicznego
podłoża wg PN-B-03020:1981
program online  Naprężenia w podłożu gruntowym - obciążenie
pionowe wg PN-B-03020:1981

8. DROGOWNICTWO
program online  Łuki pionowe i poziome - obliczenia geometryczne
program online  Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej - obliczenia wg PN-B-96025:2000
program online  Obliczenie przepustowości skrzyżowań typu małe rondo - wg
MOP-R-04
program online  Chudy beton - projekt chudej mieszanki betonowej

menu  informacje o portalu:
Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się portalem zajmującym się tworzeniem oprogramowania inżynierskiego dla budownictwa.

Nasz adres e-mail:

email  e-mail: lukpekal@wp.pl


Wykonujemy również programy inżynierskie online na konkretne zlecenie.

Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2022 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional