OBLICZENIA GEOMETRII ŁUKÓW POZIOMYCH I PIONOWYCH
kalkulator opracował: Łukasz Pękalski   e-mail: lukpekal@wp.pl                                                              

Parametry klotoidy jednostkowej, parametry łuku pionowego

1. Parametry klotoidy jednostkowej: Podaj promień łuku kołowego oraz parametr A:
R = m
0.87

Podaj klotoidę jednostkową:
l =               A =
18.334649
Parametry klotoidy
jednostkowej
x = 0.791846744
y = 0.0847112
xS = 0.398638
h = 0.021333
t = 0.81991914
n = 0.089241
tD = 0.53622234
tK = 638.12
L = 18.334649
Wart. parametrów
klotoidy jedn.
X = 0.791846744
Y = 0.0847112
XS = 0.398638
H = 0.021333
T = 0.81991914
N = 0.089241
TD = 0.53622234
TK = 638.12
2. Parametry łuku pionowego: i1 = %   - spadek I odcinka
i2 = %   - spadek II odcinka
R = m   - promień łuku kołowego
8.12 m   - dł. stycznej łuku
0.12 m   - strzałka łuku
16.12 m   - dł. łuku pionowego


Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u