Portal Inżynieryjny Visto-project
PROJEKTOWANIE MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH wg PN-S-96025:2000 -  kalkulator opracował: Łukasz Pękalski   e-mail: lukpekal@wp.pl                                       

Krzywe graniczne:              Asfalt = %                     Budowa:
       Analiza MM: 

MateriałyMM [%]MMA [%]
I3.9
II22.2
III14.5
IV17.3
V19.3
VI
VII19.3
VIII A=3.6%
Suma [%]:100100
NASTAWY NA WMB
Otaczarka IOtaczarka II
Zarób [kg]
0-2 222 333
2-4 69 436
4-8 131 633
8-12,8 66 732
12,8-25 247 1103
Mączka 36 54
Asfalt 36 55
Destrukt 193 289
10001500

Kruszywo IKruszywo IIKruszywa IIIKruszywo IVKruszywo VKruszywo VIDestrukt VIIPROJEKT
MIESZANKI - MINERALNEJ
BA na warstwę WIĄŻĄCĄ
0/25 KR3-KR6
Mączka wap. TrzuskawicaTrzuskawica 0/2Winna 2/6,3Winna 8/16Trzuskawica 16/25,0 Destrukt z
wiążącej
Rzędne krzywejOdsiew
skrócony
Krzywa graniczna:
Sito # [mm]Odsiewy kruszyw po odpyleniu i korektachEkstrakcjaodsiewprzesiewdolnagórna
 31,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 67.3 100 100
 25,0 0 0 0 0 12.7 0 0 2.5 97.5 84 100
 20,0 0 0 0 0 63.7 0 12.3 15.1 82.4 75 100
 16,0 0 0 0 3.4 23.9 0 7.8 7.0 75.4 68 90
 12,8 0 0 0 28.4 0 0 5.7 6.3 69.2 62 83
 9,6 0 0 0 22.2 0 0 1.6 4.3 64.9 55 74
 8,0 0 0 0 15.6 0 0 9.8 4.8 60.1 50 69
 6,3 0 0 4.4 12.2 0 0 12.4 5.3 54.8 45 63
 4,0 0 0 54.6 14.4 0 0 12.7 13.3 41.4 32 52
 2,0 0 7.1 34.0 2.1 0 0 8.0 8.7 32.7 25 41
 0,85 0 50.1 4.8 0.5 0 0 7.4 13.8 18.9 27.1 16 30
 0,42 0 29.0 0.8 0.3 0 0 3.6 7.6 11.3 10 22
 0,30 0 7.1 0.3 0.2 0 0 3.8 2.5 8.9 8 19
 0,18 1.1 5.1 0.3 0.2 0 0 2.4 1.8 7.1 5 14
 0,15 1.0 0.7 0.1 0.1 0 0 0.7 0.4 6.7 5 12
 0,075 9.4 0.8 0.4 0.1 0 0 2.4 1.1 5.6 4 6
<0,075 88.5 0.1 0.3 0.2 0.4 0 9.4 5.6 5.6
Suma [%]: 100 100 100 100 100 0 100 Arkusz kalkulacyjny "BIT" Autor: Łukasz Pękalski e-mail: lukpekal@wp.pl
ρMM = 2.437 Mg/m3
ρMMA = 2.337 Mg/m3
ρA = 1.02
Gęstość [g/cm3]: 2.680 2.700 2.780 2.800 2.700 0 2.465
Odpylanie [%]: 0 % 50 % 50 % 50 % 50 % A=4.3%
Baza kruszyw i destruktu

Kruszywo IKruszywo IIKruszywa IIIKruszywo IVKruszywo VKruszywo VIKruszywo VIIKruszywo VIIIKruszywo IXKruszywo XDestrukt XIDestrukt XII
Sito # [mm]Wyniki analizy sitowejEkstrakcjaEkstrakcja
 31,5
 25,0
 20,0
 16,0
 12,8
 9,6
 8,0
 6,3
 4,0
 2,0
 0,85
 0,42
 0,30
 0,18
 0,15
 0,075
<0,075
Suma [%]: 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100
Gęstość [g/cm3]:
Odpylanie [%]: A=% A=%

Baza asfaltów

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

stat4u