WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BETONOWYCH wg PN-B-03264:2002
kalkulator opracował: Łukasz Pękalski   e-mail: lukpekal@wp.pl                                                              

PEŁZANIE BETONU - obliczenia współczynnika pełzania betonu

Dane podstawowe:
Klasa betonu:
RH =
t = dni
t0 = dni
Wymiary przekroju elementu:
b = m
h = m
1. Końcowy współczynnik pełzania:
0.87 mm
Jeżeli fcm ≤ 35 MPa to

Jeżeli fcm > 35 MPa to

0.87
0.87
0.87
0.87
2. Przyrost pełzania po przyłożeniu obciążenia:
0.87    
0.87
2a. Wpływ rodzaju cementu: t0,T = dni
Rodzaj cementu:
0.87    
2b. Wpływ temperatury:
3. Współczynnik pełzania betonu:
0.87
UWAGA! Autor nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania niniejszego kalkulatora. W przypadku zauważonego błędu lub chęci wniesienia sugestii co do sposobu działania kalkulatora, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: biuro@visto-project.pl
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2022 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u