PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH wg PN-EN 1992-1-1:2008/NA2010 EUROKOD 2
kalkulator opracował: Łukasz Pękalski   e-mail: lukpekal@wp.pl                                                              

ODKSZTAŁCENIE PEŁZANIA I SKURCZU - wyznaczenie współczynników wg Eurokodu 2

Dane podstawowe:
Klasa betonu:
RH = %
Klasa cementu:    
Wiek betonu w rozważanej chwili:
t = dni
Wiek betonu w chwili obciążenia:
t0 = dni
Wymiary przekroju elementu:
b = m
h = m
1. Podstawowy współczynnik pełzania:
0.87
0.87
0.87
0.87 mm   - pole przekroju
0.87 mm   - obwód elementu
%   - procent obwodu elementu
                       kontaktującego się z atmosferą
0.87 mm
Jeżeli fcm ≤ 35 MPa to

Jeżeli fcm > 35 MPa to

0.87   dla fcm = 11 MPa
0.87
0.87
0.87
2. Przyrost pełzania po przyłożeniu obciążenia:
0.87    
0.87
2a. Wpływ rodzaju cementu:
t0,T = dni        0.87
0.87    
3. Współczynnik pełzania betonu:
0.87
4. Odkształcenie skurczowe przy wysychaniu:
0.87 MPa     0.87 MPa
0.87     0.87
0.87 %     0.87 %
0.87
0.87 = 0.87
           ts = dni    
0.87
0.87
5. Odkształcenie skurczu autogenicznego:
0.87
0.87
0.87
6. Całkowite odkształcenie skurczowe:
0.87
UWAGA! Autor nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania niniejszego kalkulatora. W przypadku zauważonego błędu lub chęci wniesienia sugestii co do sposobu działania kalkulatora, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: biuro@visto-project.pl
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u