WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MUROWYCH wg PN-B-03002:2007
kalkulator opracował: Łukasz Pękalski   e-mail: lukpekal@wp.pl                                                              

ŚCIANY OBCIĄŻONE PIONOWO "MODEL PRZEGUBOWY" - obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

Dane podstawowe:
Element murowy:

fb = MPa    [ ... ]
Kategoria wykonania elementu:
Mur ze spoiną podłużną:  
Kategoria wykonania robót:
Sytuacja obliczeniowa:
Zaprawa:
Klasy zaprawy:
Rodzaj zaprawy:
                            
                            
Wymiary ściany:
t = m
b = m
h = m

Obciążenie:
N0d = kN        
Nsl,d = kN       
Nsl,d 2 = kN    
gsciany = kN  
wd = kN/m     
1. Wytrzymałość muru:
1.64      1.64      1.64      1.64
1.64 MPa      1.64      1.64 m2
2. Usztywnienie przestrzenne: Rodzaj konstrukcji:
Rodzaj stropów:
1.64
3. Podparcie ściany: Ściana podparta u góry i u dołu i
usztywniona wzdłuż

l = m - odległość krawędzi swobodnej do osi ściany usztywniającej
1.64
4. Wysokość efektywna ścian heff:
1.64
5. Smukłość ściany:
1.64 1.64
6. Obciążenia:
1.64 kN     1.64 kN
1.64 kN

0.3 1.64 kNm
1.64 kNm
1.64kNm
7. Mimośrody:
1.64 m
1.64 m       1.64 m
1.64 m
8. Zastępczy mimośród początkowy:
1.64 m
9. Współczynniki redukcyjne nosności:
   
1.64
1.64
1.64
10. Sprawdzenie warunków nośności: Nośność obliczeniowa pod stropem górnej kondygnacji:
1.64kN ≤ 200 kN
Warunek spełniony

Nośność obliczeniowa w środkowej strefie ściany:
1.64kN ≤ 200 kN
Warunek spełniony

Nośność obliczeniowa nad stropem dolnej kondygnacji:
1.64kN ≤ 200 kN
Warunek spełniony

UWAGA! Autor nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania niniejszego kalkulatora. W przypadku zauważonego błędu lub chęci wniesienia sugestii co do sposobu działania kalkulatora, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: biuro@visto-project.pl
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u