WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MUROWYCH wg PN-B-03002:2007
kalkulator opracował: Łukasz Pękalski   e-mail: lukpekal@wp.pl                                                              

ŚCIANY OBCIĄŻONE SIŁĄ SKUPIONĄ - obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

Siły skupiona: NSd = kN

Dane podstawowe:
Element murowy:

fb = MPa    [ ... ]
Kategoria wykonania elementu:
Mur ze spoiną podłużną: tak  nie
Kategoria wykonania robót:
Sytuacja obliczeniowa: Zaprawa:
Klasy zaprawy:
Rodzaj zaprawy:
                            
                            
Wymiary ściany:
t = m
b = m
h = m

hc = m
a1 = m
Pole odziaływania obciąż.
skupionego Ab:

bNsd = m
hNsd = m
1. Parametry muru:
1.64     - współczynnik
1.64     - wytrzym. charakt. muru na ściskanie
1.64     - współczynnik
1.64     - częściowy współ. bezpieczeństwa
1.64 MPa     - wytrzymałość obliczeniowa muru
1.64     - współczynnik
1.64 m2     - pole powierzchni ściany
1.64 m    - efektywna długość
2. Ściana obciążona siłą pionową:
 
1.64
0.60
1.5
1.64 m2
1.64kN ≤ 200 kN

Warunek spełniony
UWAGA! Autor nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania niniejszego kalkulatora. W przypadku zauważonego błędu lub chęci wniesienia sugestii co do sposobu działania kalkulatora, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: biuro@visto-project.pl
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u