WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANYCH wg PN-B-03150:2000
kalkulator opracował: Łukasz Pękalski   e-mail: lukpekal@wp.pl                                                              

SŁUP DREWNIANY - nośność obliczeniowa słupów ściskanych osiowo

Dane podstawowe:
Klasa drewna:
Klasa użytkowania:
Kl. trwania obc.:
Wymiary słupa:
lcol = m
b = cm
h = cm
Siły wewnętrzne:
N = kN
słup drewniany program do obliczeń
1. Parametry wytrzymałościowe:
0.1209 cm2 
0.1209 cm4 
0.1209 cm4 
0.1209 cm  
0.1209 cm  
2. Obliczeniowe naprężenia ściskające:
0.1209 MPa   
3. Wyznaczenie długości obliczeniowej słupa l0: Model wyboczeniowy:


l0 = 1.0·lcol = 1.0·5.0 = 8.0 m
4. Obliczenia smukłości:
0.1209        0.1209   
5. Obliczenia:
0.1209 MPa  
0.1209 MPa  
0.1209   
0.1209   
0.1209   
0.1209   
0.1209   
0.1209   
6. Sprawdzenie warunku normowego:
0.1209 MPa  
0.1209 MPa 12.09 MPa  
Warunek spełniony

0.1209 MPa 12.09 MPa  
Warunek spełniony
UWAGA! Autor nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania niniejszego kalkulatora. W przypadku zauważonego błędu lub chęci wniesienia sugestii co do sposobu działania kalkulatora, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: biuro@visto-project.pl
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u