Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/beton-asfaltowy-do-warstwy-scieralnej.php

Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej KR1-6

WłaściwośćPrzesiew, [%(m/m)]
AC5S
KR1÷2
AC8S
KR1÷2
AC11S
KR1÷2
Wymiar sita #, [mm]oddooddooddo
16,0 100
11,2 100 90100
8,0100 901007090
5,6901007090
2,0406545603055
0,125822822820
0,0636,014,06,014,08,012,0
Zawartość
lepiszcza
Bmin 6,2Bmin 6,0Bmin 5,8
WłaściwośćPrzesiew, [%(m/m)]
AC8S
KR3÷6
AC11S
KR3÷6
Wymiar sita #, [mm]oddooddo
16,0 100
11,2100 90100
8,0901006090
5,660804875
4,048604260
2,040553550
0,125822820
0,0635,012,05,011,0
Zawartość
lepiszcza
Bmin 5,8Bmin 5,8


Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej KR1÷2

WłaściwośćWymiar mieszanki
AC5SAC8SAC11S
Zawartość wolnych
przestrzeni
Vmin 1,0
Vmax 3,0
Vmin 1,0
Vmax 3,0
Vmin 1,0
Vmax 3,0
Wolne przestrzenie
wypełnione lepiszczem
VFBmin 75
VFBmax 93
VFBmin 75
VFBmax 93
VFBmin 75
VFBmax 93
Zawartość wolnych
przestrzeni w mieszance
mineralnej
VMAmin 14VMAmin 14VMAmin 14
Wrażliwość na działanie
wody
ITSR 90ITSR 90ITSR 90


Warunki zagęszczania: 2x50 uderzeń, 2x35 uderzeń przy określaniu wrażliwości na działanie wody.

Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej KR3÷4

WłaściwośćWymiar mieszanki
AC8SAC11S
Zawartość wolnych
przestrzeni
Vmin 2,0
Vmax 4,0
Vmin 2,0
Vmax 4,0
Odporność na
deformacje trwałe
WTSAIR 0,15
PRDAIR 9,0
WTSAIR 0,15
PRDAIR 9,0
Wrażliwość na
działanie wody
ITSR 90ITSR 90


Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej KR5÷6

WłaściwośćWymiar mieszanki
AC8SAC11S
Zawartość wolnych
przestrzeni
Vmin 2,0
Vmax 4,0
Vmin 2,0
Vmax 4,0
Odporność na
deformacje trwałe
WTSAIR 0,10
PRDAIR 7,0
WTSAIR 0,10
PRDAIR 7,0
Wrażliwość na
działanie wody
ITSR 90ITSR 90
Współczynnik
luminacji
Qd>70
Qd>90
Qd>70
Qd>90


Materiały do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej

MateriałKategoria ruchu
KR1-2KR3-4KR5-6
Mieszanka mineralno-asfaltowa
o wymiarze D, [mm]
5811811811
Lepiszcza asfaltowe50/70
70/100
50/70,
PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65
PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65,
PMB 45/80-80
Kruszywa mineralnewedług WT-1 2014

button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional