Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/boisko-do-siatkowki-plazowej.php

Boisko do siatkówki plażowej

Infrastruktura sportowa - wymiary boisk

Boiska do piłki plażowej

Pole gry składa się z boiska do gry i wolnej strefy. Pole gry powinno być prostokątne i symetryczne.


Wymiary boiska do piłki siatkowej

Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 16 x 8 m, otoczonym wolną strefą o szerokości przynajmniej 3 m z każdej strony.

Wolna przestrzeń jest przestrzenią nad polem gry wolną od jakichkolwiek przeszkód (zadaszenia, obiektów) do wysokości minimum 7 m od podłoża.

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB wolna strefa musi mieć wymiary co najmniej 5 m i nie więcej niż 6 m licząc od linii końcowych i bocznych, z przestrzenią wolną od jakichkolwiek konstrukcji (zadaszenia) do wysokości przynajmniej 12,5 m od podłoża.

boisko do siatkowki plażowej wymiary


Powierzchnia pola gry

Pole gry musi być umieszczone na możliwie jak najbardziej równym, płaskim oraz jednolitym terenie piaszczystym, wolnym od kamieni, muszelek i innych przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub kontuzję zawodników.

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB warstwa sypkiego, nieubitego piasku musi mieć co najmniej 40 cm głębokości.

Powierzchnia pola gry nie może stwarzać żadnego niebezpieczeństwa spowodowania kontuzji zawodników.

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB piasek powinien być przesiany do odpowiedniej wielkości. Piasek nie może być gruboziarnisty oraz nie może zawierać kamieni i innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może być również zbyt drobny i miałki, aby nie przyklejał się do skóry zawodników. Piasek nie może się kurzyć.

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB zaleca się, aby w czasie deszczu boisko główne było przykrywane nieprzemakalnym płótnem lub folią.


Linie boiska

Wszystkie linie mają szerokość 5 cm. Linie muszą być koloru zdecydowanie kontrastującego z kolorem piasku.
Dwie linie boczne i dwie linie końcowe wyznaczają boisko do gry. Nie ma linii środkowej. Wszystkie linie końcowe i boczne wykreślone są wewnątrz boiska do gry. Linie boiska powinny być wykonane z taśmy o dużej trwałości, zaś wszystkie elementy mocujące powinny być wykonane z miękkiego i elastycznego materiału.


Oświetlenie

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB rozgrywanych po zmroku natężenie oświetlenia pola gry, zmierzone na wysokości 1 m od powierzchni boiska, musi wynosić od 1000 do 1500 luxów.


Siatka

Siatka zawieszona jest nad osią centralną boiska. Górna krawędź siatki jest umieszczona na wysokości 2,43 m dla mężczyzn i 2,24 m dla kobiet.

W rozgrywkach młodszych zawodników wysokość siatki może być obniżona:

Grupy wiekoweDziewczętaChłopcy
16 lat i młodsi2,24 m2,24 m
14 lat i młodsi2,12 m2,12 m
12 lat i młodsi2,00 m2,00 m

Wysokość siatki mierzona jest na środku boiska za pomocą przymiaru sztywnego. Wysokość na obu końcach siatki (mierzona nad liniami bocznymi) musi być dokładnie taka sama i nie może być większa niż 2 cm ponad wysokość przepisową.

Siatka o długości 8,5 m i szerokości 1 m (+/-3 cm) po naciągnięciu jest zawieszona nad osią centralną boiska.
Siatka posiada kwadratowe oczka o boku 10 cm. Na całej długości zarówno dolna, jak i górna krawędź siatki obszyte są z dwóch stron taśmą o szerokości 7÷ 10 cm. Taśmy powinny być wykonane z nieprzemakalnego materiału. Zaleca się, aby taśmy były w kolorze ciemnoniebieskim lub jaskrawym. Na końcach górnej taśmy znajdują się otwory, przez które przewleka się linki mocujące górną taśmę do słupków w celu naciągnięcia górnej krawędzi siatki.

Wewnątrz górnej taśmy znajduje się elastyczna linka, zaś wewnątrz dolnej taśmy zwykła linka. Linki służą do przymocowania siatki do słupków tak, aby zarówno górna jak i dolna część siatki były naciągnięte. Dozwolone jest umieszczanie reklam na taśmach: górnej i dolnej.

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB siatka ma długość 8,0 m zaś oczka siatki są mniejsze. Dopuszcza się umieszczanie reklam między siatką a słupkami pod warunkiem, że reklamy nie będą ograniczać widoczności zawodnikom i sędziom.

Reklamy na ww. elementach wyposażenia muszą być wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami FIVB.


Taśmy boczne

Dwie kolorowe taśmy o szerokości 5 cm (o takiej samej szerokości, co linie boiska) i długości 1 m przymocowane są pionowo do siatki nad liniami bocznymi boiska.
Taśmy boczne są traktowane jako część siatki.
Dozwolone jest umieszczanie reklam na taśmach bocznych.


Antenka

Antenką nazywamy elastyczny pręt o długości 1,8 m i średnicy 10 mm. Antenka wykonana jest z włókna szklanego lub materiału o podobnych właściwościach. Dwie antenki, po jednej z każdej strony, przymocowane są do zewnętrznych krawędzi taśm bocznych, po przeciwnych stronach siatki.
Górna część antenki, wystająca ponad siatkę, o długości 80 cm, pomalowana jest w 10-cio cm pasy. Pasy powinny być w kolorach kontrastujących ze sobą. Zaleca się kolory: biały i czerwony.
Antenki są traktowane jako część siatki i ograniczają po bokach przestrzeń przejścia.


Słupki

Słupki powinny być przytwierdzone do podłoża w jednakowej odległości 0,7÷ 1 m mierzonej od linii bocznej boiska do osłony słupka. Słupki mają wysokość 2,55 m, a ich wysokość powinna być dodatkowo regulowana.
Podczas oficjalnych zawodów FIVB słupki muszą być umieszczone w odległości 1 m od linii bocznej.

Słupki, na których zawieszona jest siatka powinny być zaokrąglone i gładkie. Wszystkie elementy niebezpieczne oraz utrudniające przejście koło słupka powinny być usunięte. Słupki powinny być zabezpieczone osłonami.


Piłka

Piłka musi mieć kształt kulisty. Powinna być wykonana z materiału elastycznego (skóra syntetyczna, skóra lub podobny materiał), odpornego na wilgoć i niepochłaniającego wody tzn. powinna być przystosowana do gry na świeżym powietrzu podczas deszczu. Wewnątrz piłki powinien znajdować się balon wykonany z gumy lub podobnego materiału. Proces zaaprobowania materiału typu syntetyczna skóra regulują odpowiednie przepisy FIVB.
Kolor: jasny lub kombinacja kolorów.
Obwód piłki: 66 ÷ 68 cm.
Masa (ciężar) piłki: 260 ÷280 g.
Ciśnienie wewnątrz piłki: (0,175÷ 0,225 kg/cm2 (171÷ 221 mbar lub hPa).

arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne
   page  Klasy betonu
   page  Cement
   page  Asfalty
   page  Materiały
   page  Przepustowość rond
   page  Stabilizacja wapnem
   page  Klasy ekspozycji
   page  Zawrotki
   page  Rodzaje sygnalizacji świetlnych
   page  Przepustowość skrzyżowań
   page  Boisko do siatkówki plażowej
   page  Stropy
   page  Strop z płyty żelbetowej
   page  Strop Ackermana
   page  Strop Fert
   page  Strop F
   page  Strop EF
   page  Strop Ceram
   page  Strop Porotherm
   page  Strop Teriva
   page  Strop DZ-3
   page  Asfalt spieniony MCAS

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional