Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/cement.php

Cement

Cement - jest to spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów hydratacji, który po stwardnieniu pozostaje wytrzymały i twardy także pod wodą.Rodzaje cementów powszechnego użytku:

CEM I cement portlandzki
CEM II cement portlandzki wieloskładnikowy
CEM III cement hutniczy
CEM IV cement pucolanowy
CEM V cement wieloskładnikowy


Nazwa cementuOznaczenie cementu Ilość dodatku mineralnego
 w składzie cementu [% masy]
Cement portlandzkiCEM I0÷5
Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/A6÷20
CEM II/B21÷35
Cement hutniczy CEM III/A36÷65
CEM III/B66÷80
CEM III/C81÷95
Cement pucolanowy CEM IV/A11÷35
CEM IV/B36÷55
Cement wieloskładnikowy CEM V/A36÷60
CEM V/B62÷80


Głównymi składnikami cementu są: klinkier portlandzki oraz dodatki mineralne.

Do najczęściej stosowanych dodatków w naszym kraju zaliczamy:
- granulowany żużel wielkopiecowy (oznaczany w normach jako S),
- popiół lotny krzemionkowy (oznaczany w normach jako V),
- kamień wapienny (oznaczany w normach jako L lub LL).

W zależności od wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach, oznaczonej zgodnie z PN-EN 196-1, norma PN-EN 197-1 wyróżnia trzy klasy wytrzymałości (wytrzymałość na ściskanie w N/mm2, 1MPa = 1 N/mm2):
  • klasa 32,5,
  • klasa 42,5,
  • klasa 52,5.
Dodatkowo przy oznaczeniu klasy cementu występują symbole N lub R, które informują o poziomie wytrzymałości wczesnej:
N - cement o normalnej wytrzymałości wczesnej, np. CEM I 42,5 N lub
R - cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej, np. CEM I 42,5 R.


Właściwości cementu można podzielić na trzy grupy:
- właściwości objęte wymaganiami normowymi dla wszystkich cementów powszechnego użytku,
- właściwości specjalne,
- właściwości, które są istotne dla użytkownika cementu, ale nie są normowe.

Właściwości ogólne: wczesna wytrzymałość na ściskanie, normowa wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach), początek czasu wiązania, stałość objętości, straty prażenia, pozostałość nierozpuszczalna, zawartość siarczanów, zawartość chlorków, pucolanowość.

Właściwości specjalne: niskie ciepło hydratacji (cementy LH), wysoka odporność na działanie siarczanów (cementy HSR), niska zawartość tlenków alkalicznych (cementy NA).

Właściwości nie mające uregulowań normowych: dynamika narastania wytrzymałości (np. w różnych temperaturach), wodożądność, powierzchnia właściwa, ciepło hydratacji, skurcz zapraw normowych, wytrzymałość na zginanie, skład mineralny.


Wymagania mechaniczne i fizyczne dla cementów wg PN-EN 197-1:

Klasa wytrzymałościWytrzymałość na ściskanie [N/mm2]Początek czasu wiązaniaStałość objętości
Wytrzymałość wczesnaWytrzymałość normowa
po 2 dniachpo 7 dniachpo 28 dniach[min][mm]
32,5 N-≥16,0≥32,5≤52,5≥75≤10
32,5 R≥10,0-
42,5 N≥10,0-≥42,5≤62,5≥60
42,5 R≥20,0-
52,5 N≥20,0-≥52,5-≥45
52,5 R≥30,0-


Wybrani producenci cementu::

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., adres: ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny

arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne
   page  Klasy betonu
   page  Cement
   page  Asfalty
   page  Materiały
   page  Przepustowość rond
   page  Stabilizacja wapnem
   page  Klasy ekspozycji
   page  Zawrotki
   page  Rodzaje sygnalizacji świetlnych
   page  Przepustowość skrzyżowań
   page  Boisko do siatkówki plażowej
   page  Stropy
   page  Strop z płyty żelbetowej
   page  Strop Ackermana
   page  Strop Fert
   page  Strop F
   page  Strop EF
   page  Strop Ceram
   page  Strop Porotherm
   page  Strop Teriva
   page  Strop DZ-3
   page  Asfalt spieniony MCAS

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2021 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional