Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/cement.php

Cement

Cement - jest to spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą tworzy masę, wiążącą i twardniejącą w wyniku reakcji i procesów hydratacji, zachowującą po stwardnieniu wytrzymałość i twardość także pod wodą.

Przykłady oznaczenia cementu powszechnego użytku:
CEM I 42,5 R - cement portlandzki o klasie wytrzymałości 42,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej,
CEM II/A-L 32,5 N - cement portlandzki wapienny zawierający pomiędzy 6% a 20% masy wapnia (L) o zawartości TOC nie przekraczającej 0,50% masy, o klasie wytrzymałości 32,5 i normalnej wytrzymałości wczesnej,
CEM I 42,5 R - SR - cement portlandzki o klasie wytrzymałości 42,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej,odporny na siarczany i przy zawartości C3A w klinkierze ≤ 3%,
CEM II/A-M (S-V-L) 32,5 R - cement portlandzki wieloskładnikowy zawierający granulowany żużel wielkopiecowy (S), popiół lotny krzemionkowy (V) i wapień (L) w łącznej ilości pomiędzy 12% a 20% masy, o klasie wytrzymałości 32,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej,
CEM III/B 32,5 N - LH/SR - cement hutniczy zawierający pomiędzy 66% a 80% masy granulowanego żużla wielkopiecowego (S) o klasie wytrzymałości 32,5 i normalnej wytrzymałości wczesnej.

Główne rodzaje cementów powszechnego użytku:

CEM I cement portlandzki
CEM II cement portlandzki wieloskładnikowy
CEM III cement hutniczy
CEM IV cement pucolanowy
CEM V cement wieloskładnikowy


Rodzaje cementów powszechnego użytku (27 wyrobów):
- cement portlandzki: CEM I,
- cement portlandzki żużlowy: CEM II/A-S, CEM II/B-S,
- cement portladzki krzemionkowy: CEM II/A-D,
- cement portlandzki pucolanowy: CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
- cement portlandzki popiołowy: CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
- cement portlandzki łupkowy: CEM II/A-T, CEM II/B-T,
- cement portlandzki wapienny: CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL,
- cement portlandzki wieloskładnikowy: CEM II/A-M, CEM II/B-M,
- cement hutniczy: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C,
- cement pucolanowy: CEN IV/A, CEM IV/B,
- cement wieloskładnikowy: CEM V/A, CEM V/B.


Rodzaje cementów powszechnego użytku odpornych na siarczany:
- cement portlandzki odporny na siarczany: CEM I-SR 0, CEM I-SR 3, CEM-I-SR 5,
- cement hutniczy odporny na siarczany: CEM III/B-SR, CEM III/C-SR,
- cement pucolanowy odporny na siarczany: CEM IV/A-SR, CEM IV/B-SR.


Głównymi składnikami cementu są klinkier (K) oraz:
- żużel wielkopiecowy (S),
- pył krzemionkowy (D),
- pucolana naturalna (P),
- pucolana naturalna wypalana (Q),
- popiół lotny krzemionkowy (V),
- popiół lotny wapienny (W),
- łupek palony (T),
- wapień (L, LL).


W zależności od wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach, oznaczonej zgodnie z PN-EN 196-1, norma PN-EN 197-1 wyróżnia trzy klasy wytrzymałości (wytrzymałość na ściskanie w N/mm2, 1MPa = 1 N/mm2):
  • klasa 32,5,
  • klasa 42,5,
  • klasa 52,5.
Dodatkowo przy oznaczeniu klasy cementu występują symbole N, R lub L, które informują o poziomie wytrzymałości wczesnej:
N - cement o normalnej wytrzymałości wczesnej, np. CEM I 42,5 N lub
R - cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej, np. CEM I 42,5 R,
L - cement o niskiej wytrzymałości wczesnej, np. CEM III 42,5 L.


Wymagania mechaniczne i fizyczne dla cementów wg PN-EN 197-1:

Klasa wytrzymałościWytrzymałość na ściskanie [N/mm2]Początek czasu wiązaniaStałość objętości
(rozszerzalność)
Wytrzymałość wczesnaWytrzymałość normowa
po 2 dniachpo 7 dniachpo 28 dniach[min][mm]
32,5 N-≥16,0≥32,5≤52,5≥75≤10
32,5 R≥10,0-
42,5 N≥10,0-≥42,5≤62,5≥60
42,5 R≥20,0-
52,5 N≥20,0-≥52,5-≥45
52,5 R≥30,0-


Aktualna norma:

PN-EN 197-1:2012 "Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

Wybrani producenci cementu:

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., adres: ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny

arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne
   page  Klasy betonu
   page  Cement
   page  Asfalty
   page  Materiały
   page  Przepustowość rond
   page  Stabilizacja wapnem
   page  Klasy ekspozycji
   page  Zawrotki
   page  Rodzaje sygnalizacji świetlnych
   page  Przepustowość skrzyżowań
   page  Boisko do siatkówki plażowej
   page  Stropy
   page  Strop z płyty żelbetowej
   page  Strop Ackermana
   page  Strop Fert
   page  Strop F
   page  Strop EF
   page  Strop Ceram
   page  Strop Porotherm
   page  Strop Teriva
   page  Strop DZ-3
   page  Asfalt spieniony MCAS

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional