Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/ekrany-akustyczne.php

Ekrany akustyczne

Budowa ekranów akustycznych ma za zadanie zapewnić komfort akustyczny na terenach podlegających ochronie przed hałasem. Podstawą dla przyjęcia parametrów geometrycznych stanowią analizy propagacji dźwięku.

Wysokość ekranów jest zróżnicowana w zależności od potrzeb wymaganej ochrony i wynosi: 2,5 do 7,0 m.
ekran akustyczny


ekrany akustyczne z wypełnieniem ziemnym    ekrany akustyczne z wypełnieniem ziemnym    ekrany akustyczne z wypełnieniem ziemnym   
(kliknij aby powiększyć)

Ekran akustyczny - naturalna lub sztuczna przeszkoda na drodze rozprzestrzeniania się dźwięku od źródła do odbiorcy, powodująca zmniejszenie jego poziomu.

Ekran akustyczny dźwiękochłonny - ekran, którego powierzchnia zwrócona w kierunku źródła hałasu ma właściwości dźwiękochłonne.

Elementy dźwiękochłonne - płyty (np. z wełny mineralnej) zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych lub ściany umieszczone od strony źródła hałasu.

Rodzaje ekranów akustycznych:


ekran akustyczny przezroczysty    ekran akustyczny przezroczysty    ekran akustyczny przezroczysty   
(kliknij aby powiększyć)

ekran dźwiękochłonny    ekran dźwiękochłonny    ekran dźwiękochłonny   
(kliknij aby powiększyć)

ekrany akustyczne    ekrany akustyczne    ekrany akustyczne   
(kliknij aby powiększyć)

Ekrany akustyczne pochłaniające są wykonywane z paneli prefabrykowanych o konstrukcji ramowej, stalowej z kątowników i prętów stalowych z wypełnieniem akustycznym z wełny mineralnej, pokrytym siatką z PEHD. Takie kasety (panele) pochłaniające są wypełniane warstwowymi układami akustycznymi w postaci: materiału pochłaniającego, płyty z wełny mineralnej (odpowiednio zabezpieczonej welonem szklanym lub inną włókniną, folią) oraz ewentualnie dodatkowo płyty wiórowo-cementowej, kompozytowej, itp.. Panele te są zastosowane ze względu na dobre właściwości akustyczne, a także w związku z obsadzeniem roślinnością pnącą. Roślinność pnąca w ten sposób będzie miała zapewnione odpowiednie warunki do wzrostu i wegetacji.

Ekrany akustyczne odbijające przezroczyste są wykonywane z polimetakrylanu metylu (szkło akrylowe), z płyt bezbarwnych, całkowicie przezroczystych. Płyty te muszą posiadać nadruki zapobiegające kolizjom z awifauną. Nadruki te powinny być naniesiono techniką sitodruku i zalaminowane w strukturze płyty. Naniesienie pasów metodą sitodruku i pokrycie ich warstwą wzmacniającą zwiększa odporność nadruków na uszkodzenie podczas mycia paneli, nie powoduje problemów z trwałością i ze wzrostem kosztów utrzymania podczas eksploatacji ekranów. Pasy o czarnej barwie powinny być nadrukowane pionowo (prostopadle do jezdni) według powtarzalnego wzoru, pasy o grubości minimum 10 mm w równych odstępach.

Ekrany akustyczne odbijające nieprzezroczyste na obiektach inżynierskich pełniących funkcję przejść dla zwierząt - są to ekrany, które należy wykonać jako nieprzezroczyste. Do wykonania nieprzezroczystej części należy zastosować płyty akrylowe barwione w masie, całkowicie nieprzepuszczające światła o barwie naturalnej (odcień zieleni, brązu lub szarości).

Ekrany mieszane – ekrany złożone z paneli pochłaniających sztucznych i z paneli odbijających przezroczystych. Panele przezroczyste należy zamontować do wysokości ok. 3m licząc, zgodnie z przyjętą zasada obliczania wysokości ekranu (definicja poszczególnych typów paneli powyżej i poniżej). Powyżej, aż do górnej krawędzi ekranu należy zamontować panele pochłaniające.

Wysokość ekranów akustycznych mierzona jest od najwyższej rzędnej nawierzchni jezdni, przy której posadowiony jest ekran do górnej krawędzi ekranu. W przypadku lokalizacji takiego ekranu na terenie poza koroną projektowanej drogi i gdy rzędne terenu są powyżej rzędnych jezdni, wysokości ekranów akustycznych mierzone są od powierzchni terenu w miejscu posadowienia ekranu do górnej krawędzi ekranu. Gdy rzędne terenu są poniżej rzędnych jezdni, wysokości ekranów akustycznych mierzone są od najwyższej rzędnej nawierzchni najbliższej jezdni, przy której posadowiony jest ekran do górnej krawędzi ekranu. Na obiektach inżynierskich wysokość ekranu liczona jest od jego podstawy w miejscu posadowienia do górnej krawędzi.

Właściwości mechaniczne i stateczność konstrukcji ekranów powinna być zgodna z PN-EN 1794-1:2005, a w szczególności w zakresie:
- odporności na przeniesienie obciążeń od parcia wiatru,
- odporności na obciążenia dynamiczne, związane z odśnieżaniem, dla prędkości pługu 50 km/h,
- odporność na uderzenie kamieni.


ekran akustyczny drogowy    ekran akustyczny drogowy    ekran akustyczny drogowy   
(kliknij aby powiększyć)Szczegóły konstrukcyjne ekranów akustycznych:

Uwaga!
Nie jesteś zalogowany.   
Rejestracja  (kliknij link i sprawdź jak się zarejestrować)

Drogowe urządzenia przeciwhałasowe o długości większej niż 400 m powinny mieć wyjścia awaryjne, każde o szerokości w świetle ościeżnicy nie mniejszej niż 1,4 m i wysokości w świetle ościeżnicy nie mniejszej niż 2,5 m, w odstępach nie mniejszych niż co 200m.


button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional