Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/fundamenty.php

Fundamenty

fundamenty budynku
Rys. Fundamenty budynku użyteczności publicznej:
- wymiary budynku: 65,55mx73,30m
- stopy fundamentowe od 2,9x2,9m do 4,2x4,2m
- ławy fundamentowe od 0,4m do 2,1m
- płyta fundamentowa pod windami: 9,6x4,0m
POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE BUDOWLI - obliczenia statyczne i projektowanie


Określenia podstawowe:

posadowienie bezpośrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujących obciążenie na podłoże gruntowe wyłącznie przez powierzchnię podstawy.

podłoże gruntowe - strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, wykonywanie i eksploatację budowli.
pokaż więcej pojęć...


fundamenty

fundamenty

SPRAWDZANIE I STANU GRANICZNEGO. METODY OBLICZANIA OPORU GRANICZNEGO PODŁOŻA W POWSZECHNIE SPOTYKANYCH PRZYPADKACHUwaga!
Nie jesteś zalogowany.
Pełna zawartość strony udostępniana jest jako dodatek zarejestrowanym użytkownikom posiadającym dostęp do inżynierskich kalkulatorów-online!

Rejestracja       kliknij link i sprawdź jak się zarejestrować

należy uwzględnić:

- obciążenie
\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} {N_{r}}'=N_{r}+{B}'\cdot {L}'\cdot h\cdot {\rho _{h}}^{r}\cdot g }


- wielkości geometryczne
\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \overline{B}={B}\'-2 e_{B}\' }           \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \overline{L}={L}\'-2 e_{L}\' }

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} D_{min}\'=D_{min}+h }

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} tg\delta _{B}=\frac{T_{rB}}{N_{r}\'} }           \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} tg\delta _{L}=\frac{T_{rL}}{N_{r}\'} }

- parametry geotechniczne
Φu(r), cu(r), δB(r) - dla słabej warstwy
δD(r) - średnia gęstość objętościowa gruntu ponad podstawą zastępczego fundamentu,

gdzie:
δh(r) - średnia gęstość objętościowa gruntu między podstawami fundamentów rzeczywistego i zastępczego, t · m-3

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} B\'=B+b }           \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} L\'=L+b }

przy czym:
- dla gruntów spoistych przy h ≤ B       b = h/4
                                          przy h > B       b = h/3
- dla gruntów niespoistych przy h ≤ B       b = h/3
                                               przy h > B       b = 2h/3

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} e_{B}\'=\frac{N_{r}\cdot e_{B}\pm T_{rB}\cdot h}{N_{r}\'} }

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} e_{L}\'=\frac{N_{r}\cdot e_{L}\pm T_{rL}\cdot h}{N_{r}\'} }


h - zagłębienie stropu słabszej warstwy, mierzone od poziomu posadowienia rzeczywistego fundamentu, m.Ustalanie jednostkowego oporu obliczeniowego podłoża.

Dla prostych przypadków posadowienia, gdy nie występują warunki:
  • 1) w najniekorzystniejszym układzie obciążeń ich składowa pozioma jest większa niż 10 % składowej pionowej,
  • 2) budowla jest usytuowana na zboczu lub w jego pobliżu,
  • 3) obok budowli projektuje się wykopy lub dodatkowe obciążenie,
oraz gdy mimośród obciążenia wynosi eB ≤ 0,035, dopuszcza się sprawdzenie I stanu granicznego według wzorów:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} q_{rs}\leq m\cdot q_{f}}            \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} q_{r\, max}\leq 1,2\, m\, q_{f}}

w których:
qrs - średnie obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem, kPa,
qr max - maksymalne obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem, kPa,
qf - obliczeniowy opór jednostkowy jednowarstwowego podłoża pod fundamentem, kPa, obliczany według wzoru

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} q_{f}=(1+0,3\, \frac{B}{L})\, N_{C}\cdot c_{u}^{(r)}+(1+1,5\frac{B}{L})\, N_{D}\cdot D_{min}\cdot \rho _{D}^{(r)}\cdot g+ }
\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} +(1-0,25\frac{B}{L})\, N_{B}\cdot B\cdot \rho _{B}^{(r)}\cdot g }


Przy obliczaniu qrs i qr max uwzględnia się składową pionową obciążenia Nr, z pominięciem składowej poziomej Tr.


Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional