Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/fundamenty.php


Fundamenty

POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE BUDOWLI - obliczenia statyczne i projektowanie


Uwaga!
Nie jesteś zalogowany.
Pełna zawartość strony udostępniana jest zarejestrowanym użytkownikom.

c' - spójność efektywna gruntu, kPa,
Φu - kąt tarcia wewnętrznego gruntu, °,
Φ' - efektywny kąt tarcia wewnętrznego gruntu, °,
τ - naprężenie styczne, kPa,
τf - wytrzymałość gruntu na ścinanie, kPa,
σ - naprężenie normalne, kPa,
u - ciśnienie porowe, kPa,
ν - współczynnik Poissona,
E0 - moduł pierwotnego (ogólnego) odkształcenia gruntu, kPa,
E - moduł wtórnego (sprężystego) odkształcenia gruntu, kPa,
M0 - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej), kPa,
M - edometryczny moduł ściśliwości wtórnej (sprężystej), kPa,
ID - stopień zagęszczenia gruntu niespoistego,
IL - stopień plastyczności gruntu spoistego.


Uwaga!
Nie jesteś zalogowany.
Pełna zawartość strony udostępniana jest zarejestrowanym użytkownikom.należy uwzględnić:

- obciążenie
\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} {N_{r}}\'=N_{r}+{B}\'\cdot {L}\'\cdot h\cdot {\rho _{h}}^{r}\cdot g }


- wielkości geometryczne
\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \overline{B}={B}\'-2 e_{B}\' }           \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \overline{L}={L}\'-2 e_{L}\' }

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} D_{min}\'=D_{min}+h }

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} tg\delta _{B}=\frac{T_{rB}}{N_{r}\'} }           \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} tg\delta _{L}=\frac{T_{rL}}{N_{r}\'} }

- parametry geotechniczne
Φu(r), cu(r), δB(r) - dla słabej warstwy
δD(r) - średnia gęstość objętościowa gruntu ponad podstawą zastępczego fundamentu,

gdzie:
δh(r) - średnia gęstość objętościowa gruntu między podstawami fundamentów rzeczywistego i zastępczego, t · m-3

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} B\'=B+b }           \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} L\'=L+b }

przy czym:
- dla gruntów spoistych przy h ≤ B       b = h/4
                                          przy h > B       b = h/3
- dla gruntów niespoistych przy h ≤ B       b = h/3
                                               przy h > B       b = 2h/3

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} e_{B}\'=\frac{N_{r}\cdot e_{B}\pm T_{rB}\cdot h}{N_{r}\'} }

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} e_{L}\'=\frac{N_{r}\cdot e_{L}\pm T_{rL}\cdot h}{N_{r}\'} }


h - zagłębienie stropu słabszej warstwy, mierzone od poziomu posadowienia rzeczywistego fundamentu, m.Ustalanie jednostkowego oporu obliczeniowego podłoża.

Dla prostych przypadków posadowienia, gdy nie występują warunki:
  • 1) w najniekorzystniejszym układzie obciążeń ich składowa pozioma jest większa niż 10 % składowej pionowej,
  • 2) budowla jest usytuowana na zboczu lub w jego pobliżu,
  • 3) obok budowli projektuje się wykopy lub dodatkowe obciążenie,
oraz gdy mimośród obciążenia wynosi eB ≤ 0,035, dopuszcza się sprawdzenie I stanu granicznego według wzorów:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} q_{rs}\leq m\cdot q_{f}}            \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} q_{r\, max}\leq 1,2\, m\, q_{f}}

w których:
qrs - średnie obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem, kPa,
qr max - maksymalne obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem, kPa,
qf - obliczeniowy opór jednostkowy jednowarstwowego podłoża pod fundamentem, kPa, obliczany według wzoru

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} q_{f}=(1+0,3\, \frac{B}{L})\, N_{C}\cdot c_{u}^{(r)}+(1+1,5\frac{B}{L})\, N_{D}\cdot D_{min}\cdot \rho _{D}^{(r)}\cdot g+ }
\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} +(1-0,25\frac{B}{L})\, N_{B}\cdot B\cdot \rho _{B}^{(r)}\cdot g }


Przy obliczaniu qrs i qr max uwzględnia się składową pionową obciążenia Nr, z pominięciem składowej poziomej Tr.
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2016 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     język angielski online     Valid XHTML 1.0 Transitional