Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl
menu  menu
menu  najnowsze kalkulatory online

menu  budowle

menu  konstrukcje żelbetowe
menu  konstrukcje murowe
menu  organizacja ruchu Znaki ostrzegawcze
Znaki zakazu
Znaki nakazu
Znaki informacyjne
Tabliczki
Linie segregacyjne
Linie krawędziowe
Strzałki
Znaki poprzeczne
Znaki uzupełniające poziome
Znaki kilometrowe i hektometrowe
Tablice rozdzielające
menu  budowa dróg
menu  materiały budowlane Kruszywa
Asfalty
Cementy
Krawężniki betonowe


menu  konstrukcje najwyższych budynków

menu  ostatnio dodane
Łódź Fabryczna

Fot. Łódź Fabryczna - jeden z największych dworców kolejowych w Europiezabezpieczenie scieżki rowerowej

Fot. Zabezpieczenie ścieżki rowerowej barierą (na zdjęciu widoczne elementy odblaskowe)scieżka rowerowa oznakowanie przejść

Fot. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych w ciągu ścieżki rowerowejWarsaw Spire i Generation Park

Fot. Warsaw Spire (po lewej) i Generation-Park (po prawej)
D-54
Znak D-54 "strefa czystego transportu" stosuje się w celu wskazania granicy strefy czystego transportu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy czystego transportu.

D-55
Znak D-55 "koniec strefy czystego transportu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy czystego transportu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wyjazdach ze strefy czystego transportu.


Rodzaje głównych kationowych emulsji asfaltowych:
  • C60 B3 ZM,
  • C60 BP3 ZM,
  • C65 B3 PU/RC,
  • C65 BP3 PU/RC,
  • C69 B3 PU,
  • C69 BP3 PU,
  • C60 B5 ME,
  • C60 B10 ZM/R,
  • C60 BP5 CWZ
Oznaczenia skrótowe zastosowania emulsji:
ZM - do złączania warstw,
RC - do remontów cząstkowych,
PU - do powierzchniowych utrwaleń
CWZ - do cienkich warstw układanych na zimno,
ME - do mieszanek mineralno-emulsyjnych,
R - do mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych.

Przykłady:
C65 B4 RC - to kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 65%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 4, przeznaczona do remontów cząstkowych

C60 BP3 ZM - to kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu modyfikowanego polimerami, klasa indeksu rozpadu 3, przeznaczona do złączania warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Aktualna norma: PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji emulsji asfaltowych.

Właściwości emulsji asfaltowych:
- zawartość lepiszcza [% (m/m)],
- indeks rozpadu [g/100g] lub czas mieszania [s],
lub stabilność podczas mieszania z cementem [g],
- pozostałość na sicie, sito 0,5mm [% (m/m)],
- czas wypływu Φ2mm w 40°C [s],
- czas wypływu Φ4mm w 40°C [s],
- czas wypływu Φ4mm w 50°C [s],
- lepkość dynamiczna [mPa·s],
- przyczepność do kruszywa referencyjnego [% pokrycia powierzchni],
- zdolność do penetracji [min],
- zawartość olejów destylacyjnych [%(m/m)],
- pozostałość na sicie, sito 0,16mm [%(m/m)],
- czas wypływu w 85°C [s],
- trwałość podczas magazynowania - pozostałość na sicie, sito 0,5mm (7 dni magazynowania) [%(m/m)],
- sedymentacja po 7 dniach magazynowania [% (m/m)].button
1. OBCIĄŻENIA KONSTRUKCJI
program online  Obciążenie śniegiem - obliczenia wg Eurokodu 1
program online  Obciążenie wiatrem - obliczenia współczynnika konstrukcyjnego wg Eurokodu 1

2. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
program online  Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
program online  Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
program online  Zginanie - wg Eurokodu 2
program online  Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
program online  Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
program online  Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
program online  Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002

3. KONSTRUKCJE STALOWE
program online  Rozciąganie, ściskanie - nośność przekroju wg Eurokodu 3
program online  Współczynniki interakcji (metoda 2) - obliczenia wg Eurokodu 3

4. KONSTRUKCJE ZESPOLONE

5. KONSTRUKCJE DREWNIANE
program online   Słup drewniany ściskany osiowo - wg PN-B-03150:2000
program online   Łączniki trzpieniowe - jednocięte
i dwucięte wg PN-B-03150:2000

6. KONSTRUKCJE MUROWE
program online  Nośność ścian obciążonych głównie pionowo - obliczenia wg Eurokodu 6    nowość!
program online   Ściana obciążona siłą skupioną- wg PN-B-03002:2007
program online  Ściana obciążona pionowo "model przegubowy"- wg PN-B-03002:2007
program online  Ściana poddana poziomemu parciu gruntu- wg PN-B-03002:2007

7. FUNDAMENTOWANIE
program online  Fundamenty bezpośrednie - obliczenia nośności podłoża wg Eurokodu 7    nowość!
program online  Fundamenty bezpośrednie - obliczenia oporu granicznego
podłoża wg PN-B-03020:1981
program online  Naprężenia w podłożu gruntowym - obciążenie
pionowe wg PN-B-03020:1981

8. DROGOWNICTWO
program online  Łuki pionowe i poziome - obliczenia geometryczne
program online  Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej - obliczenia wg PN-B-96025:2000
program online  Obliczenie przepustowości skrzyżowań typu małe rondo - wg
MOP-R-04
program online  Chudy beton - projekt chudej mieszanki betonowej

menu  informacje o portalu:
Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się portalem zajmującym się tworzeniem oprogramowania inżynierskiego dla budownictwa.

Nasz adres e-mail:

email  e-mail: lukpekal@wp.pl


Wykonujemy również programy inżynierskie online na konkretne zlecenie.


menu  przydatne linki Geoportal.gov.plmenu  nowe pliki dwg dwg znak A-1.dwg
dwg znak A-2.dwg

Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional