Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/klasy-ekspozycji.php
arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne
   page  Klasy betonu
   page  Cement
   page  Asfalty
   page  Materiały
   page  Przepustowość rond
   page  Stabilizacja wapnem
   page  Klasy ekspozycji
   page  Zawrotki
   page  Rodzaje sygnalizacji świetlnych
   page  Przepustowość skrzyżowań
   page  Boisko do siatkówki plażowej
   page  Stropy
   page  Strop z płyty żelbetowej
   page  Strop Ackermana
   page  Strop Fert
   page  Strop F
   page  Strop EF
   page  Strop Ceram
   page  Strop Porotherm
   page  Strop Teriva
   page  Strop DZ-3

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Klasy ekspozycji betonu

Oznaczenie
klasy
Opis środowiskaPrzykłady występowania klas ekspozycji
1. Brak ryzyka korozji lub agresji środowiska
X0 beton niezbrojony i niezawierający innych elementów metalowych we wszystkich środowiskach z wyjątkiem przypadków występowania zamrażania i odmrażania, ścierania lub agresji chemicznej beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza
2. Korozja wywołana karbonizacją
XC1 suche lub stale mokre beton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza,
beton stale zanurzony w wodzie
XC2 mokre, sporadycznie suche powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą,
niektóre fundamenty
XC3 umiarkowanie wilgotne beton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wysokiej wilgotności powietrza,
betony na zewnątrz osłonięte przed deszczem
XC4 cyklicznie mokre i suche powierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą, ale nie jak w klasie ekspozycji XC2
3. Korozja wywołana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej
XD1 umiarkowanie wilgotne powierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z powietrza,
płyty parkingów - spód
XD2 mokre, sporadycznie suche baseny,
baseny narażone na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki
XD3 cyklicznie mokre i suche elementy mostów narażone na działanie rozpylonych cieczy zawierających chlorki,
nawierzchnie dróg,
płyty parkingów - wierzch
4. Korozja wywolana chlorkami z wody morskiej
XS1 narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą morską konstrukcje zlokalizowane na wybrzeżu lub w jego pobliżu
XS2 stałe zanurzenie elementy budowli morskiej
XS3 strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli elementy budowli morskich
5. Agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania z lub
bez środków odladzających
XF1 umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzających pionowe powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie
XF2 umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych narażone na zamarzanie i działanie środów odladzających z powietrza
płyty parkingów - spód
XF3 silnie nasycone wodą bez środków odladzających poziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie
XF4 silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską jezdnie dróg i mostów narażone na działanie środków odladzających
powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie
strefy rozbryzgu w budowlach morskich narażone na zamarzanie
płyty parkingów - wierzch
6. Korozja wywołana chlorkami z wody morskiej
XA1 środowisko chemiczne mało agresywne grunty naturalne i woda gruntowa
XA2 środowisko chemiczne średnio agresywne grunty naturalne i woda gruntowa
XA3 środowisko chemiczne silnie agresywne grunty naturalne i woda gruntowaMinimalne grubości otulenia prętów i zalecenia dotyczące jakości betonu ze względu na korozję - wg PN/B-03264:2002

Klasa ekspozycjiPrzyczyna korozji
brakkarbonizacjachlorkichlorki z wody
morskiej
X0XC1XC2XC3XC4XD1XD2XD3XS1XS2XS3
Minimalna grubość otulenia cmin [mm]101520254040
Minimalna klasa betonuC12/15C16/20C20/25C25/30C30/37C35/45C30/37C35/45
Maksymalny stosunek w/c-0,650,600,500,550,450,500,45
Minimalna zawrtość cementu [kg/m3]-260280300320300320340

Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2017 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     język angielski online     Valid XHTML 1.0 Transitional