Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-murowe-mury-rodzaje-grupy.php

Rodzaje, grupy - konstrukcje murowe

Elementy murowe

Rodzaje elementów murowych

Do wykonywania murów należy stosować elementy murowe odpowiadające wymaganiom podanym w odpowiednich normach.

Z uwagi na rodzaj tworzywa rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych:
  • ceramiczne,
  • silikatowe,
  • z betonu kruszywowego,
  • z autoklawizowanego betonu komórkowego,
  • z kamienia sztucznego i naturalnego.
Z uwagi na wymagania stawiane tolerancjom wymiarów elementów murowych rozróżnia się:
  • elementy murowe do murowania na zwykłe spoiny,
  • elementy murowe do murowania na cienkie spoiny.

Grupy elementow murowych

Z uwagi na parametry geometryczne elementów murowych rozróżnia się: grupę 1, grupę 2, grupę 3 i grupę 4 elementów murowych.

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego oraz kamienia naturalnego i sztucznego zalicza sie do grupy 1.

Wymagania określające poszczególne grupy elementów murowych wykonanych z tworzywa ceramicznego, silikatowego oraz betonu komórkowego podano w tablicy poniżej.

Tablica. Wymagania określające grupy elementów murowych

ParametrMateriał
elementu
murowego
Grupa elementów murowych
Grupa 1Grupa 2Grupa 3Grupa 4
drążenia pionowedrążenia poziome
Objętość
wszystkich
otworów (%
objętości brutto)
ceramika≤ 25> 25; ≤55> 25; ≤70> 25; ≤70
silikaty> 25; ≤55nie stosuje sięnie stosuje się
beton b)> 25; ≤60> 25; ≤70> 25; ≤50
Objętość jednego
otworu (%
objętości brutto)
ceramika≤ 12,5każdy z otworów
(bez chwytowych)
≤ 2
otwory chwytowe
łącznie do 12,5
każdy z otworów
(bez chwytowych)
≤ 2
otwory chwytowe
łącznie do 12,5
każdy z otworów
≤ 30
silikatykażdy z otworów
(bez chwytowych)
≤ 15
otwory chwytowe
łącznie do 30
nie stosuje sięnie stosuje się
beton b)każdy z otworów
(bez chwytowych)
≤ 30
otwory chwytowe
łącznie do 30
każdy z otworów
(bez chwytowych)
≤ 30
otwory chwytowe
łącznie do 30
każdy z otworów
≤ 25
Deklarowana
grubość ścianki
wewnętrznej (wew.) i
zewnetrznej (zew.)
(mm)
 Nie ma
wymagań
wew.zew.wew.zew.wew.zew.
ceramika≥ 5≥ 8≥ 3≥ 6≥ 5≥ 6
silikaty≥ 5≥ 10nie stosuje sięnie stosuje się
beton b)≥ 15≥ 18≥ 15≥ 15≥ 20≥ 20
Deklarowana
grubość
zastępcza a) ścianek (%
szerokości brutto)
ceramikaNie ma
wymagań
≥ 16≥ 12≥ 12
silikaty≥ 20nie stosuje sięnie stosuje się
beton b)≥ 18≥ 15≥ 45
a) Grubość zastępcza jest sumą grubości ścianek wewnętrznych i zewnętrznych, mierzonych poziomo we właściwym kierunku.
b) W przypadku otworów stożkowych lub komorowych przyjmuje się średnią grubość ścianek wewnętrznych i zewnętrznych.

UWAGA: W przypadku elementów murowych, które mogą być zaliczane zarówno do grupy 2 jak i grupy 3 przyjmuje się grupę 2.


Kategorie elementów murowych

Elementy murowe klasyfikuje się odpowiednio do kontroli produkcji jako elementy kategorii I lub kategorii II.


Wytrzymałość elementów murowych na ściskanie

Wytrzymałością elementów murowych na ściskanie fb, stosowana w projektowaniu, jest znormalizowana wytrzymałość na ściskanie elementów murowych według PN-EN 772-1.


Zaprawa murarska

Do wykonania murów stosuje się:
  • zaprawy murarskie zwykłe,
  • zaprawy murarskie do cienkich spoin,
  • zaprawy murarskie lekkie, produkowane fabrycznie lub wytwarzane na miejscu budowy, dla których wymagania określone są w PN-EN 998-2 i PN-B-10104.
Wytrzymałość zaprawy murarskiej na ściskanie fm, miarodajna do określenia związku między wytrzymałością zaprawy na ściskanie i wytrzymałością muru wyznaczoną ze wzorów jest:
- dla zapraw produkowanych fabrycznie - wytrzymałość na ściskanie fm deklarowana przez producenta,
- dla zapraw wytwarzanych na miejscu budowy - wytrzymałość na ściskanie fm określona na podstawie przyjętych proporcji objętościowych składników według PN-B-10104.

Zaprawy murarskie odpowiednio do wytrzymałości fm dzieli się, na klasy, oznaczone literą M i liczbą odpowiadającą fm w MPa i przyjmuje z szeregu: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20 i Md, gdzie d jest wytrzymałością na ściskanie, większą niż 25 MPa.


Beton

Beton stosowany w konstrukcjach murowych powinien być klasy nie niższej niż C12/15, wykonany z użyciem kruszywa o uziarnieniu nie większym niż 20 mm. W przypadku wypełnienia betonem pustych przestrzeni, których najmniejszy wymiar jest nie większy niż 100 mm oraz gdy otulina zbrojenia jest mniejsza niż 25 mm, beton należy wykonywać z użyciem kruszywa o uziarnieniu nie większym niż 10 mm.


Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji murowych należy stosować stal zwykłą.
Prefabrykowane zbrojenie do spoin wspornych, kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki - powinny być zgodne z odpowiednimi normami.
arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
   page  Mury - info
   page  Mury - wytrzymałości
   page  Mury - wymagania
   page  Mury - rodzaje, grupy
   page  Ściany obciążone pionowo
   page  Ściany obciążone poziomo
   page  Ściany obc. siłą skupioną
   page  Ściany usztywniające
   page  Ściany zbrojone
   page  Ściany zbrojone zginane
   page  Ściany szczelinowe
   folder  programy online
program online Nośność ścian obciążonych głównie pionowo - obliczenia wg Eurokodu 6
program online Ściana obciążona siłą skupioną - wg PN-B-03002:2007
program online Ściana obciążona pionowo "model przegubowy" - wg PN-B-03002:2007
program online Ściana poddana poziomemu parciu gruntu - wg PN-B-03002:2007
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional