Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-murowe-sciany-obciazone-poziomo.php

Ściany obciążone głównie poziomo - konstrukcje murowe

Postanowienia ogólne

Postanowienia dotyczące obliczania nośności ścian obciążonych głównie poziomo dotyczą wyłącznie ścian poddanych obciążeniu wiatrem lub obciążeniu wyjątkowemu np. uderzeniu ciężkim meblem.

Nośność ścian obciążonych głównie poziomo sprawdza się, przyjmując za model obliczeniowy, w zależności od warunków podparcia wzdłuż krawędzi:
- belkę, kiedy ściana podparta jest tylko wzdłuż dwóch przeciwległych krawędzi (np. filarów wydzielonych przez przyległe otwory w ścianie),
- płytę, kiedy ściana podparta jest wzdłuż trzech lub czterech krawędzi.

Jeżeli konstrukcja ściany na podporze pozwala na przejęcie odpowiednich momentów zginających, do obliczeń przyjąć można model ciągły belki wieloprzęsłowej lub jednoprzęsłowej utwierdzonej na podporze.


Ściany podparte wzdłuż krawędzi

Nośność ściany podpartej wzdłuż krawędzi sprawdza się z warunku

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} M_{Sd}\leq M_{Rd} }

w którym:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} M_{Rd}=f_{xd1}W }

fxd1 - wytrzymałość obliczeniowa muru na zginanie;
W - wskaźnik wytrzymałości przekroju.

W przypadku ściany podpartej tylko w poziomie stropu, której modelem obliczeniowym jest belka, obliczeniowy moment zginający MSd w połowie wysokości ściany wyznacza się jak niżej:
- kiedy ściana na podporze ma swobodę obrotu przekroju

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} M_{Sd}=\frac{1}{8}w_{d}l^{2} }

w którym:
wd - poziome obciążenie obliczeniowe przypadające na jednostkę długości ściany (w przypadku filarów - łącznie z oddziaływaniem przekazywanym z przeszklenia otworów);
l - 1,05 odległości w świetle między podporami,

- kiedy ściana na podporze jest ciągła lub utwierdzona, o ile warunki konstrukcyjne ściany pozwalają na przeniesienie przez ściane na podporze analogicznej wartości momentu z odwrotnym znakiem:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} M_{Sd}=\frac{1}{16}w_{d}l^{2} }

Kiedy za model obliczeniowy ściany przyjmuje się płytę podpartą wzdłuż trzech lub czterech krawędzi, w obliczeniach uwzględnić należy ortogonalne właściwości muru przy wyznaczaniu zarówno momentów obliczeniowych MSd, jak i nośności ściany na zginanie MRd.
Metodę obliczania ściany przy takim założeniu dla ścian grubości ≤ 250 mm podano w tutaj.


Ściany rozpięte łukowo między podporami

Kiedy ściana wbudowana jest między podpory zdolne przejąć rozpór łuku, a jej smukłość nie przekracza 20, ściane obliczać można zakładając, że w grubości ściany kształtuje się łuk trójprzegubowy, a oparcie jego na podporach i w przegubie środkowym znajduje się w odległości 0,1t od powierzchni ściany.

Przy sprawdzaniu nośności ściany obciążonej wiatrem, efekt łuku uwzględnia się jedynie w kierunku poziomym, przy sprawdzaniu na obciążenie wyjątkowe - również w kierunku pionowym.

efekt podparcia łukowego

Rys. Efekt podparcia łukowego - {po lewej) w kierunku poziomym; (po prawej)) w kierunku pionowym


Nośność ściany rozpiętej łukowo między podporami należy sprawdzać z następujących warunków:

a) wartość obliczeniowa rozporu łuku na pasmo ściany o wysokości jednostkowej

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} V_{Sd}=\frac{w_{d}l^{2}}{8u}\leq V_{Rd}=1,5\cdot f_{d}\cdot \frac{t}{10} }

b) jednostkowe poziome obciążenie obliczeniowe qSd

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} q_{Sd}=w_{d}\leq q_{Rd}=f_{d}\left ( \frac{t}{l}\right )^{2} }

w których:
qSd - jednostkowa nośność łuku na obciążenie poziome;
t - grubość ściany;
wd - poziome obciążenie obliczeniowe, przypadające na jednostkę długości ściany;
u - strzałka łuku równa 0,8 t.
arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
   page  Mury - info
   page  Mury - wytrzymałości
   page  Mury - wymagania
   page  Mury - rodzaje, grupy
   page  Ściany obciążone pionowo
   page  Ściany obciążone poziomo
   page  Ściany obc. siłą skupioną
   page  Ściany usztywniające
   page  Ściany zbrojone
   page  Ściany zbrojone zginane
   page  Ściany szczelinowe
   folder  programy online
program online Nośność ścian obciążonych głównie pionowo - obliczenia wg Eurokodu 6
program online Ściana obciążona siłą skupioną - wg PN-B-03002:2007
program online Ściana obciążona pionowo "model przegubowy" - wg PN-B-03002:2007
program online Ściana poddana poziomemu parciu gruntu - wg PN-B-03002:2007
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional