Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-murowe-sciany-szczelinowe.php

Ściany szczelinowe - konstrukcje murowe

Warstwa wewnętrzna ściany szczelinowej jest ścianą konstrukcyjną, w związku z czym stosują się do niej wymagania jak dla ścian konstrukcyjnych.

Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejszą niż 70 mm, być trwale połączona z warstwą wewnętrzną i podzielona przerwami dylatacyjnymi.

Należy przewidzieć możliwość odprowadzenia na zewnątrz wody, która przeniknęła przez warstwę zewnętrzną muru. W tym celu u spodu warstwy zewnętrznej, w miejscu jej podparcia, zaleca się wykonać fartuch z papy bitumicznej lub podobnego materiału wodochronnego, na podkładzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnętrznej pozostawić otwory osiatkowane lub osłonięte kratką, którymi woda może spływać z fartucha na zewnątrz.

oparcie warstwy zewnętrznej ściany szczelinowej

Rys. Oparcie warstwy zewnętrznej ściany szczelinowej - 1) fartuch z papy bitumicznej; 2) podkład z zaprawy cementowej; 3) otwor w warstwie zewnetrznej

Spód szczeliny oddzielającej warstwę zewnętrzną od wewnętrznej powinien znajdować się nie niżej niż
300 mm
nad terenem. Od tego miejsca, względnie od spodu pośredniej podpory warstwy zewnętrznej ściany, należy prowadzić szczeline w sposób nieprzerwany, aż pod dach, względnie do spodu podpory pośredniej.


Połączenia warstw ściany

Warstwę zewnętrzną ściany szczelinowej należy łączyć z warstwą wewnętrzną za pomocą kotew wykonanych ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej inne zabezpieczenie antykorozyjne.

Liczbę n kotwi ściennych można określić z zależności:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} n=\frac{\gamma _{s}w_{d}}{F_{t}} }

w której:
wd - wartość obliczeniowa parcia wiatru przypadające na jednostkę powierzchni;
Ft - nośność charakterystyczna kotwi na ściskanie lub rozciąganie wyznaczona na podstawie badań;
γ s = 1,25 - częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla kotwy.

Liczba kotwi nie powinna być mniejsza niż 4 sztuki/1m2 ściany.

Wzdłuż wszystkich krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, wzdłuż krawędzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) przewidzieć należy kotwie dodatkowe w liczbie nie mniejszej niż 3 sztuki na metr krawędzi ściany.

arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
   page  Mury - info
   page  Mury - wytrzymałości
   page  Mury - wymagania
   page  Mury - rodzaje, grupy
   page  Ściany obciążone pionowo
   page  Ściany obciążone poziomo
   page  Ściany obc. siłą skupioną
   page  Ściany usztywniające
   page  Ściany zbrojone
   page  Ściany zbrojone zginane
   page  Ściany szczelinowe
   folder  programy online
program online Nośność ścian obciążonych głównie pionowo - obliczenia wg Eurokodu 6
program online Ściana obciążona siłą skupioną - wg PN-B-03002:2007
program online Ściana obciążona pionowo "model przegubowy" - wg PN-B-03002:2007
program online Ściana poddana poziomemu parciu gruntu - wg PN-B-03002:2007
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional