Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-murowe-sciany-zbrojone.php

Konstrukcje zbrojone murowe - wymagania - konstrukcje murowe

Konstrukcje murowe zbrojone obciążone głównie pionowo należy wykonywać z elementów murowych zaliczanych do grupy 1, a
konstrukcje murowe zbrojone zginane - z elementów murowych zaliczanych do grupy 1 lub grupy 2.

Do wykonywania konstrukcji murowych zbrojonych należy stosować zaprawy cementowe lub cementowo-wapienne klasy nie niższej niż M5.

Zbrojenie powinno być usytuowane w murze w sposób zapewniający współpracę zbrojenia z murem.
W elementach zginanych, zbrojenie należy przedłużyć poza podporę i zakotwić. Przekrój zbrojenia na podporze powinien być nie mniejszy niż 50% przekroju zbrojenia rozciąganego, wymaganego obliczeniowo w prześle.

W ścianach zginanych w swojej płaszczyźnie, obliczanych jak belki wysokie, w celu ograniczenia ich zarysowania należy dodatkowo stosować zbrojenie w spoinach wspornych znajdujących się powyżej zbrojenia głównego, na wysokości do 0,5 leff lub 0,5d, licząc od dolnej krawędzi belki (miarodajna jest wartość mniejsza).


Minimalny przekrój zbrojenia

Minimalny przekrój zbrojenia głównego w murach zbrojonych poddanych zginaniu nie powinien być mniejszy niż 0,05% pola przekroju muru, obliczonego jako iloczyn efektywnej szerokości i wysokości przekroju.

W ścianach obiektów narażonych na oddziaływania sejsmiczne (np. na terenach górniczych) lub wpływy dynamiczne związane z intensywnym ruchem kołowym lub szynowym, w celu ograniczenia zarysowania lub zapewnienia ciągłości, zaleca się aby zbrojenie ułożone w spoinach wspornych było nie mniejsze niż 0,07% pola przekroju poprzecznego muru.

W ścianach warstwowych ze zbrojeniem w spoinach wspornych zaleca się stosować rozdzielcze zbrojenie konstrukcyjne, układane w kierunku prostopadłym do zbrojenia głównego. Zaleca się, aby pole przekroju zbrojenia rozdzielczego było nie mniejsze niż 0,03% iloczynu całej szerokości i wysokości efektywnej przekroju.


Zakotwienia i zakłady

Projektowanie i wykonywanie zbrojenia powinno odpowiadać zasadom określonym w przepisach dotyczących konstrukcji żelbetowych przy przyjęciu podstawowej długości zakotwienia lb, wymaganej do zakotwienia pręta o średnicy Ø:

- w zaprawie lub betonie, którego przekrój jest mniejszy niż 150 mm x 150 mm lub który nie jest ograniczony elementami murowymi, ze wzoru:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} l_{b}=\gamma _{m}\frac{\phi }{4}\frac{f_{yd}}{f_{bod}} }

- w betonie, którego przekrój wynosi co najmniej 150 mm x 150 mm lub w betonie ograniczonym z trzech lub czterech stron elementami murowymi, ze wzoru:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} l_{b}=1,2\frac{\phi }{4}\frac{f_{yd}}{f_{bod}} }

gdzie:
Ø - średnica zbrojenia;
fyd - obliczeniowa granicy plastyczności stali;
fbod - obliczeniowa przyczepności zbrojenia;
γm - częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla muru.
arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
   page  Mury - info
   page  Mury - wytrzymałości
   page  Mury - wymagania
   page  Mury - rodzaje, grupy
   page  Ściany obciążone pionowo
   page  Ściany obciążone poziomo
   page  Ściany obc. siłą skupioną
   page  Ściany usztywniające
   page  Ściany zbrojone
   page  Ściany zbrojone zginane
   page  Ściany szczelinowe
   folder  programy online
program online Nośność ścian obciążonych głównie pionowo - obliczenia wg Eurokodu 6
program online Ściana obciążona siłą skupioną - wg PN-B-03002:2007
program online Ściana obciążona pionowo "model przegubowy" - wg PN-B-03002:2007
program online Ściana poddana poziomemu parciu gruntu - wg PN-B-03002:2007
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional