Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-nawierzchni.php

Konstrukcje nawierzchni dróg:

Przykładowa konstrukcja nawierzchni drogowej KR7 na podłożu G2:

4 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej np. SMA11, SMA8, AC11S
8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego np. AC16W, AC16WMS
18 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego np. AC22P
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
15 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
20 cm - warstwa mrozoochronna


odwiert warstw bitumicznych

Fot. Odwiert warstw asfaltowych konstrukcji nawierzchni KR7

Konstrukcje nawierzchni dróg:


Typowe konstrukcje górnych warstw nawierzchni:

konstrukcje nawierzchni dróg

konstrukcje nawierzchni dróg

konstrukcje nawierzchni dróg

konstrukcje nawierzchni dróg

konstrukcje nawierzchni dróg

konstrukcje nawierzchni dróg

konstrukcje nawierzchni dróg


Typowe rozwiązania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża:

- w przypadku kategorii ruchu KR5, KR6 i KR7 (E2 ≥ 120 MPa):
typowe dolne warstwy konstrukcje nawierzchni

- w przypadku kategorii ruchu KR3 i KR4 (E2 ≥ 100 MPa):
typowe dolne warstwy konstrukcje nawierzchni

- w przypadku kategorii ruchu KR1 i KR2 (E2 ≥ 80 MPa):
typowe dolne warstwy konstrukcje nawierzchni


Mapa głębokości przemarzania gruntu:

mapa głębokość przemarzania gruntu
Zalecenia archiwalne:

Klasyfikacja ruchu pod względem obciążenia:


AKTUALNY PODZIAŁSTARY PODZIAŁ
Kategoria RuchuLiczba osi obliczeniowych
[100 kN/pas/dobę]
Kategoria RuchuLiczba osi obliczeniowych
[100 kN/pas/dobę]
KR1≤12R1 (bardzo lekki)<4
R2 (lekki)4÷12
KR213÷70R3 (lekkośredni)13÷24
R4 (średni)25÷70
KR371÷335R5 (ciężki)71÷335
KR4336÷1000R6 (bardzo ciężki)>335
KR51001÷2000
KR6>2000Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża ze względu na mrozoodporność [m]:


Kategoria
obciążenia ruchem
Grupa nośności podłoża
z gruntów wątpliwych i wysadzinowych
G1, G2G3G4
KR10,40 hz0,50 hz0,60 hz
KR20,45 hz0,55 hz0,65 hz
KR30,50 hz0,60 hz0,70 hz
KR40,55 hz0,65 hz0,75 hz
KR50,60 hz0,70 hz0,80 hz
KR60,65 hz0,75 hz0,85 hz
hz oznacza głębokość przemarzania gruntówZalecane konstrukcje nawierzchni jezdni dróg o ruchu:

Wybierz kategorię:


Zalecane konstrukcje nawierzchni jezdni dróg o ruchu kategorii KR6:

KR6
KR6
KR6
KR6
Zalecane konstrukcje nawierzchni jezdni dróg o ruchu kategorii KR5:

KR5
KR5
KR5
KR5
Zalecane konstrukcje nawierzchni jezdni dróg o ruchu kategorii KR4:

KR4
KR4
KR4
KR4
Zalecane konstrukcje nawierzchni jezdni dróg o ruchu kategorii KR3:

KR3
KR3
KR3
KR3
KR3
Zalecane konstrukcje nawierzchni jezdni dróg o ruchu kategorii KR2:

KR2
KR2
KR2
KR2
KR2
KR2
KR2
Zalecane konstrukcje nawierzchni jezdni dróg o ruchu kategorii KR1:

KR1
KR1
KR1
KR1
KR1
KR1
KR1W przypadku występowania grupy nośności podłoża G2, G3, G4 podłoże powinno być podrowadzone do grupy nośności G1 poprzez wymianę warstwy gruntu lub wzmocnienie podłoża.
Szczegółowe zalecenia podano tutaj.button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2022 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional