Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-zelbetowe-belki.php

Belki żelbetowe - konstrukcje żelbetowe

Belki żelbetowe

Konstrukcja belek

Wymiary belek

W celu ujednolicenia wymiarów przekrojów zaleca się przestrzegać następującego stopniowania wymiarów belek (z wyłączeniem elementów prefabrykowanych):
  • a) szerokość belek prostokątnych i żeber belek teowych - 150, 180, 200, 250 mm i dalej co 50 mm,
  • b) wysokość belek prostokątnych i teowych - 250, 300 mm i dalej co 50 mm do 800 mmm,
    a powyżej 800 mm co 100 mm.


Grubość ścianek w belkach o przekroju złożonym, wykonywanych na budowie, powinna wynosić co najmniej 60 mm. W belkach prefabrykowanych żelbetowych i sprężonych grubość środników, stopek, ścianek przekrojów skrzynkowych itp. powinna być nie mniejsza niż 30 mm z tym, że równocześnie powinny być zachowane wymagania w zakresie prawidłowego otulenie zbrojenia betonem oraz przepisów przeciwpożarowych.

Głębokość oparcia belek na podporze

Głębokość oparcia belek na podporze powinna zapewniać możliwość prawidłowego zakotwienia prętów zbrojenia.

Połączenie belki z podciągiem

W razie przekazywania reakcji belki przez podwieszenie lub zaczepienie do podciągu w obrębie jego wysokości, połączenie belki z podciągiem powinno być wzmocnione dodatkowym zbrojeniem nie uwzględnionym w obliczeniu podciągu na siły poprzeczne.

Jeżeli obliczeniowa siła poprzeczna w podciągu w miejscu połączenia z belką nie przekracza wartości:należy zastosować co najmniej cztery strzemiona jak na rysunku:
Uwaga!
Nie jesteś zalogowany.
Pełna zawartość strony udostępniana jest jako dodatek zarejestrowanym użytkownikom posiadającym dostęp do inżynierskich kalkulatorów-online!


Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2015 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u