Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-zelbetowe-docisk.php
arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Docisk - konstrukcje żelbetowe

Nośność przekrojów poddanych działaniu obciążeń miejscowych należy sprawdzać przy założeniu, że wytrzymałość betonu na docisk fcud zależy od stosunku powierzchni docisku, tj. powierzchni, na którą przykładane jest obciążenie miejscowe, do powierzchni rozdziału, tj. powierzchni współpracującej przy przenoszeniu tego obciążenia.


Wytrzymałość betonu na docisk należy obliczać wg wzorów:
 • w elemencie niezbrojonym na docisk

  \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} f_{cud}=v _{cu}\cdot f_{cd}^{*} }

  w którym:
  \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} v _{cu}=\omega _{u}-\frac{\sigma _{cum}}{f_{cd}^{*}}\cdot (\omega _{u}-1) }

 • w elemencie zbrojonym na docisk

  \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} f_{cud}=v _{cu}\cdot f_{cd} }

  w którym:
  \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} v _{cu}=\omega _{u}-\frac{\sigma _{cum}}{f_{cd}}\cdot (\omega _{u}-1) }


docisk wytrzymałość schemat

We wzorach:
\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \omega _{u}=\sqrt{\frac{A_{c1}}{A_{c0}}} }

lecz nie więcej niż ωu,max według tablicy poniżej:

Ac0 - pole powierzchni docisku,
Ac1 - pole powierzchni rozdziału,
σcum - średnie naprężenie ściskające na powierzchni rozdziału poza powierzchnią docisku.

Wartości współczynnika ωu,max:

Schemat przyłożenia obciążenia
miejscowego wg rysunku poniżej
ωu,max
Przypadek a), b)2,5
Przypadek c), d), e), f), g), h), i), j)2,0
k), l), m), n)1,0


Powierzchnie rozdziału należy przyjmować zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku z tym, że w przekroju, na który działa więcej niż jedno obciążenie miejscowe, przyjmowane powierzchnie rozdziału nie mogą pokrywać się wzajemnie.

Zasady przyjmowania powierzchni rozdziału Ac1:

a)docisk powierzchnia rozdziału      b)docisk powierzchnia rozdziału
c)docisk powierzchnia rozdziału      d)docisk powierzchnia rozdziału
e)docisk powierzchnia rozdziału      f)docisk powierzchnia rozdziału
g)docisk powierzchnia rozdziału      h)docisk powierzchnia rozdziału
i)docisk powierzchnia rozdziału      j)docisk powierzchnia rozdziału
k)docisk powierzchnia rozdziału      l)docisk powierzchnia rozdziału
m)docisk powierzchnia rozdziału      n)
docisk powierzchnia rozdziałuElementy niezbrojone na docisk

Stan graniczny nośności przekroju poddanego działaniu obciążeń miejscowych należy sprawdzać z warunku:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} N_{Sd}\leq N_{Rd}=\alpha _{u}\cdot f_{cud}\cdot A_{c0} }

w którym:
NSd - siła działająca prostopadle na powierzchnię docisku Ac0 wyznaczona dla miarodajnej kombinacji obciążeń obliczeniowych,
αu - współczynnik zależny od rozkładu obciążenia na powierzchni docisku, określony wzorem:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \alpha _{u}=\frac{1}{3}\left ( 2+\frac{\sigma _{u\: min}}{\sigma _{u\: max}} \right ) }

gdzie:
σu min i σu max - odpowiednio: minimalne i maksymalne naprężenie docisku.Elementy zbrojone na docisk

Stan graniczny nośności przekroju poddanego działaniu obciążeń miejscowych należy sprawdzać z warunku:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} N_{Sd}\leq N_{Rd}=\alpha _{u}\cdot f_{cud}\cdot A_{c0}+k \cdot f_{yd}\cdot A_{u} }

w którym:
- przy zbrojeniu w postaci siatek zgrzewalnych lub wyginanych przyjmuje się

k = 1,5
\dpi{80} \fn_cm {\color{DarkBlue} A _{u}=\frac{n_{1}\cdot l_{1}\cdot A_{st,1}+n_{2}\cdot l_{2}\cdot A_{st,2}}{s_{n}} }

gdzie:
n1, n2, l1, l2, Ast,1, Ast,2 - odpowiednio liczba, długość i pole przekroju pręta siatki w obydwu kierunkach, przy czym jako miarodajne do ustalenia tych wielkości należy uważać pręty ograniczone powierzchnią rozdziału lub w szczególnych przypadkach (przypadek e,f,k,l,m,n) zastępczą powierzchnią A\'c1 ,
sn - rozstaw siatek.

- przy zbrojeniu w postaci uzwojenia przyjmuje się

k = 2,0
\dpi{80} \fn_cm {\color{DarkBlue} A _{u}=\frac{\pi d_{core}\cdot A_{st}}{s_{n}} }

gdzie:
dcore, sn, Ast - odpowiednio: średnica uzwojonego rdzenia betonowego, skok uzwojenia oraz pole przekroju drutu uzwojenia.


Zbrojenie strefy docisku uwzględniane w obliczeniach powinno spełniać warunek:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} 0,2\alpha _{u}\leq \frac{k\cdot A_{u}\cdot f_{yd}}{f_{cud}\cdot A_{c0}}\leq 1,75-\alpha _{u} }

Zasady przymowania zastępczej powierzchni A\'c1:
docisk powierzchnia zastępcza            docisk powierzchnia zastępcza
docisk powierzchnia zastępcza              docisk powierzchnia zastępcza
docisk powierzchnia zastępcza            docisk powierzchnia zastępcza


Jeżeli siła działająca na powierzchnię docisku nie jest do niej prostopadła, wówczas składową styczną tej siły należy przenieść za pomocą odpowiedniego zbrojenia.

Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional