Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-zelbetowe-pelzanie-betonu.php

Pełzanie betonu - konstrukcje żelbetowe

Współczynnik pełzania betonu ø(t,t0) można obiczać ze wzoru:


\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \phi (t, t_{0})=\phi (\propto ,t_{0})\cdot \beta _{c}(t-t_{0}) }

w którym:
t - wiek betonu w rozważanej chwili (w dniach),
t0 - wiek betonu w chwili obciążenia (w dniach),
Φ(∞,t0)- końcowy współczynnik pełzania,
βc(t-t0) - funkcja określająca przyrost pełzania po przyłożeniu obciążenia.

Końcowy współczynnik pełzania Φ(∞,t0) określa się według wzoru:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \phi (\propto ,t_{0})=\Phi _{RH}\beta (f_{cm})\beta (t_{0}) }

w którym:
\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \Phi _{RH}=1+\frac{1-RH/100}{0,10\sqrt[3]{h_{0}}} }       jeżeli fcm ≤ 35 MPa
\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \Phi _{RH}=\left [1+\frac{1-RH/100}{0,10\sqrt[3]{h_{0}}}\left ( \frac{35}{f_{cm}} \right )^{0,7} \right ]\left ( \frac{35}{f_{cm}} \right )^{0,2} }       jeżeli fcm > 35 MPa
\dpi{120} \fn_phv {\color{DarkBlue} \beta (f_{cm})=\frac{16,8}{\sqrt{f_{cm}}} }

\dpi{120} \fn_phv {\color{DarkBlue} \beta (t_{0})=\frac{1}{0,1+t_{0}^{0,20}} }

gdzie:
fcm - średnia wytrzymałość betonu po 28 dniach (w MPa),
RH - wzglęna wilgotność powietrza (w procentach),
h0 - miarodajny wymiar przekroju elementu (w milimetrach), wyznaczony ze wzoru:

\dpi{120} \fn_phv {\color{DarkBlue} h_{0}=\frac{2A_{c}}{u} }

w którym:
Ac - pole przekroju elementu,
u - obwód przekroju poddany działaniu powietrza.

Wartość funkcji βc (t - t0) można wyznaczyć ze wzoru:

\dpi{120} \fn_phv {\color{DarkBlue} \beta _{c}(t-t_{0})=\left ( \frac{t-t_{0}}{\beta _{H}+t-t_{0}} \right )^{0,3} }

w którym:
t - t0 - czas trwania obciążenia (w dniach),
βH - współczynnik zależny od wilgotności względnej powietrza RH w procentach oraz miarodajnego wymiaru przekroju elementu h0 w milimetrach, określony wzorem:

\dpi{120} \fn_phv {\color{DarkBlue} \beta _{H}=1,5\left [ 1+(0,012RH)^{18} \right ]h_{0}+250\leq 1500 }

Wpływ rodzaju cementu na współczynnik pełzania betonu można uwzględnić przyjmując we wzorze wartość t0 obliczoną z następującego wzoru:

\dpi{120} \fn_phv {\color{DarkBlue} t_{0}=t_{0,T}\left ( \frac{9}{2+t_{0,T}^{1,2}}+1 \right )^{\alpha }\geq 0,5 }

w którym:
t0,T - wiek betonu w chwili obciążenia, skorygowany z uwagi na temperaturę,
α - wykładnik potęgowy, zależny od rodzaju cementu:
α = -1 - dla cementów wolnotwardniejących,
α = 0 - dla cementów zwykłych i szybkotwardniejących,
α = 1 - dla szybkotwardniejących cementów wysokiej wytrzymałości.

Wpływ temperatury w przedziale od 0°C do 80°C na twarnienie betonu można uwzględnić określając wiek betonu t według następującego wzoru:

\dpi{120} \fn_phv {\color{DarkBlue} t_{r}=\sum_{i=1}^{n}\Delta t_{i}e^{-\left ( \frac{4000}{273+T(\Delta t_{i})}-13,65 \right )} }

w którym:
tr - wiek betonu określony z uwzględnieniem temperatury, zastępujący wartość t w odpowiednich wzorach,
Δti - liczba dni z temperaturą T,
T(Δti) - temperatura (w °C), występująca w przedziale czasu Δti.

Wartość końcowego współczynnika pełzania betonu Φ(∞,t0) oraz funkcji βc (t - t0) określającej przyrost pełzania po przyłożeniu obciążenia, obliczone dla cementów zwykłych i szybkotwardniejących przy temperaturze 20 ° C przedstawiono w tablicy poniżej.

Tablica. Końcowy współczynnik pełzania betonu Φ(∞,t0)

Wiek betonu
w chwili
obciążenia
t0, dni
Klasa
betonu
Wilgotność względna
wewnątrz RH=50%na zewnątrz RH=80%
miarodajny wymiar przekroju h0, mm
5015060050150600
7C12/155,64,63,83,73,33,0
C16/205,14,23,53,43,02,7
C20/254,73,93,23,12,82,5
C25/304,43,63,02,82,62,3
C30/373,83,22,62,52,32,1
C35/453,42,82,42,32,11,9
C40503,02,52,12,11,91,7
C45/552,72,32,01,91,71,6
C50602,52,11,81,71,61,5
14C12/154,94,13,33,22,92,6
C16/204,53,73,02,92,62,4
C20/254,23,42,82,72,42,2
C25/303,83,12,62,52,22,0
C30/373,42,82,32,22,01,8
C35/453,02,52,12,01,81,6
C40/502,62,21,91,81,71,5
C45/552,42,01,71,71,51,4
C50/602,21,81,51,51,41,3
28C12/154,33,62,92,82,52,3
C16/204,03,32,72,62,32,1
C20/253,73,02,52,42,11,9
C25/303,42,82,32,22,01,8
C30/373,02,52,02,01,81,6
C35/452,62,21,81,81,61,4
C40/502,32,01,61,61,51,3
C45/552,11,81,51,41,31,2
C50/601,91,61,41,31,21,1
90C12/153,52,82,32,32,01,8
C16/203,22,62,12,11,81,6
C20252,92,42,01,91,71,5
C25/302,72,21,81,71,61,4
C30/372,42,01,61,61,41,3
C35/452,11,81,41,41,31,2
C40/501,91,61,31,31,21,1
C45/551,71,41,21,21,11,0
C50/601,51,31,11,11,00,9
Tablica. Przyrost pełzania po przyłożenia obciążenia βc(t - t0)

RH
%
h0
mm
Czas obciążenia t-t0 dni
1371428901803607201800
50500,180,240,310,380,470,630,730,820,890,951,0
1500,160,220,280,340,420,580,680,780,860,931,0
6000,120,170,220,270,330,460,550,650,750,861,0
80500,170,240,300,370,450,620,720,810,890,951,0
1500,150,210,260,320,400,550,650,750,840,921,0
6000,110,150,200,250,300,420,510,610,710,831,0


arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional