Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-zelbetowe-rozciaganie.php

Rozciąganie - konstrukcje żelbetowe

Elementy rozciągane mimośrodowo - metody uproszczonej

Przy obliczaniu nośności rozciąganych elementów żelbetowych, tzn. obciążonych siłą NSd na mimośrodzie
e0 = ee (bez uwzględnienia niezamierzonego mimośrodu przypadkowego), rozróżnia się dwa przypadki:
  • przypadek dużego mimośrodu, gdy wypadkowa sił podłużnych leży na zewnątrz odcinka ograniczonego przez środki ciężkości zbrojenia As1 i As2,
  • przypadek małego mimośrodu, gdy wypadkowa sił podłużnych leży wewnątrz odcinka ograniczonego przez środki ciężkości zbrojenia As1 i As2.

Nośność mimośrodowo rozciąganych elementów żelbetowych obciążonych z dużym momośrodem można określić przy założeniu prostokątnego wykresu naprężeń ściskających w betonie przy tych samych założeniach, które przyjmuje się przy sprawdzaniu elementów zginanych.

rozciąganie duży mimośród


Zgodnie z takimi założeniami stan graniczny nośności elementów mających przynajmniej jedną płaszczyznę symetrii i obciążonych siłami działającymi w tej płaszczyźnie sprawdza się z warunku:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} N_{Sd}\cdot e_{s1}\leq M_{Rd1}=f_{cd}\cdot S_{cc,eff}+f_{yd}\cdot A_{s2}(d-a_{2}) }

w którym:
MRd1 - moment sił w przekroju względem środka ciężkości zbrojenia As1,
es1=e0-y1+a1 - mimośród siły NSd względem środka ciężkości zbrojenia As1.


Efektywną wysokość bryły naprężeń ściskających xeff wyznacza się z równania:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} N_{Sd}=N_{Rd}=f_{yd}\cdot A_{s1}-f_{yd}\cdot A_{s2}-f_{cd}\cdot A_{cc,eff} }

Jeżeli wartość xeff obliczona z równania powyżej jest większa od xeff,lim to we wzorze należy przyjąć xeff = xeff,lim.


Jeśli środek ciężkości zbrojenia As2 znajduje się dalej od bardziej ściskanej krawędzi przekroju niż środek ciężkości bryły naprężeń ściskających w betonie (co dla przekroju prostokątnego oznacza xeff < 2a2), to stan graniczny nośności należy sprawdzać z warunku:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} N_{Sd}\cdot e_{s2}\leq M_{Rd2}=f_{yd}\cdot A_{s1}(d-a_{2}) }

w którym:
MRd2 - moment sił w przekroju względem środka ciężkości zbrojenia As2,
es2=e0+y2-a2 - mimośród siły NSd względem środka ciężkości zbrojenia As2.


Stan graniczny nośności elementów obciążonych z małym mimośrodem należy sprawdzać przy założeniu, że:
a) pojawi się udział betonu w przenoszeniu obciążenia,
b) naprężenia w całym zbrojeniu przekroju równe są najwyżej obliczeniowej granicy plastyczności stali fyd.

rozciąganie mały mimosród


Zgodnie z takimi założeniami stan graniczny nośności elementów obciążonych z małym mimośrodem sprawdza się z warunków:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} N_{Sd}\cdot e_{s2}\leq M_{Rd2}=f_{yd}\cdot A_{s1}(d-a_{2}) }

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} N_{Sd}\cdot e_{s1}\leq M_{Rd1}=f_{yd}\cdot A_{s2}(d-a_{2}) }

Elementy rozciągane osiowo

Stan graniczny nośności elementów rozciąganych osiowo, tj kiedy siła przyłożona jest w środku ciężkości przekroju całego zbrojenia - sprawdza się z warunku:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} N_{Sd}\leq N_{Rd}=f_{yd}(A_{s1}+A_{s2}) }

w którym:
As1 + As2 - całkowity przekrój zbrojenia elementu.

arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional