Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-zelbetowe-zginanie.php

Zginanie - konstrukcje żelbetowe

Zginanie - metoda uproszczona

Stan graniczny nośności zginanych elementów żelbetowych o przekroju mającym przynajmniej jedną płaszczyznę symetrii i zginanym w tej płaszczyźnie sprawdza się z warunku:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} M_{Sd}\leq M_{Rd}=f_{cd}\cdot S_{cc,eff}+f_{yd}\cdot A_{s2} (d-a_{2}) }

gdzie:
As2 - pole przekroju zbrojenia ściskanego,
Scc,eff - moment statyczny efektywnego pola betonu strefy ściskanej o wysokości xeff obliczony względem środka ciężkości zbrojenia rozciąganego.

Efektywna wysokość bryły naprężeń ściskających xeff wyznacza się z równania:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} f_{yd}\cdot A_{s1}=f_{cd}\cdot A_{cc,eff}+f_{yd}\cdot A_{s2} }

gdzie:
As1 - pole przekroju zbrojenia rozciąganego,
Acc,eff - efektywne pole betonu strefy ściskanej o wysokości xeff.

Jeżeli wartość xeff obliczona z równania jest większa od xeff,lim, to we wzorze należy przyjąć xeff = xeff,lim.

Jeżeli w obliczeniu nośności uwzględnia się zbrojenie ściskane, a środek ciężkości tego zbrojenia położony jest dalej od krawędzi ściskanej przekroju niż środek ciężkości bryły naprężeń ściskających w betonie, nośność przekroju należy sprawdzać z warunku:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} M_{Sd}\leq M_{Rd}=f_{yd}\cdot A_{s1} (d-a_{2}) }

zginanie przekrój żelbetowy


Rys. Schemat do obliczania nośności zginanego przekroju żelbetowego


arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional