Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-zespolone-laczniki-sworzniowe.php

Konstrukcje zespolone - łączniki sworzniowe

Konstrukcje zespolone - łączniki sworzniowe z łbami w płytach jednolitych i obetonowaniu

Obliczeniową nośność na ścinanie łączników sworzniowych z łbem spawanym automatycznie wyznacza się ze wzorów:
P_{Rd}=\frac{0,8f_{u}\pi d^{2}/4}{\gamma _{V}}

lub
P_{Rd}=\frac{0,29\alpha d^{2}\sqrt{f_{ck}E_{cm}}}{\gamma _{V}}

przyjmowana jest wartość mniejsza:
\alpha =0,2\left ( \frac{h_{sc}}{d}+1 \right )     dla 3 ≤ hsc / d ≤ 4
\alpha =1     dla hsc / d > 4

gdzie:
γV = 1,25 - współczynnik częściowy,
d - średnica trzpienia sworznia 16 mm ≤ d ≤ 25 mm,
fu - wytrzymałość na rozciąganie materiału sworznia, ale nie więcej niż 500 MPa,
fck - charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie betonu (walcowa) w rozpatrywanym wieku betonu, o gęstości nie mniejszej niż 1750 kg/m3,
hsc - całkowita nominalna wysokość łącznika sworzniowego.

Kiedy sworznie z łbami w połączeniu ścinanym są dodatkowo bezpośrednio rozciągane, wyznacza się obliczeniową wartość siły rozciągającej przypadającej na jeden sworzeń Ften.

Łączniki sworzniowe z łbami

Całkowita wysokość łącznika powinna być nie mniejsza niż 3d, gdzie d jest średnicą trzpienia.

Łeb (główka) powinien mieć średnicę nie mniejszą niż 1,5d i wysokość nie mniejszą niż 0,4d.

W elementach rozciąganych i poddanych obciążeniom zmęczeniowym, średnica przyspawanego łącznika nie powinna przekraczać 1,5-krotnej grubości półki, do której jest on przyspawany chyba, że badania nośności zmęczeniowej sworznia jako łącznika ścinanego pozwolą na większą. Odnosi się to również do sworzni przyspawanych bezpośrednio nad środnikiem.

Odległość między łącznikami w kierunku siły ścinającej powinna być nie mniejsza niż 5d, odległość w kierunku poprzecznym do siły ścinającej powinna być nie mniejsza niż 2,5d w pełnej płycie i 4d w innych przypadkach.

Z wyjątkiem przypadków, gdy łączniki są umieszczone bezpośrednio nad środnikiem, średnica przyspawanego łącznika powinna być nie większa niż 2,5-krotna grubość tej części, do której jest przyspawany, chyba że badania nośności łącznika ścinanego wyrażą inaczej.

Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional