Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/krawezniki-betonowe.php

Krawężniki betonowe

Krawężniki betonowe - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany:
 • w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
 • jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,
 • jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.
krawężniki betonowe rodzajeMateriały stosowane do wbudowania krawężnika betonowego:
 • krawężniki betonowe spełniające wymagania wg PN-EN 1340:2004 (oznakowane znakiem CE),
 • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub żwirowo-piaskowa,
 • beton C12/15 lub C8/10 na ławę pod krawężnik betonowy,
 • masa uszczelniająca łączenia krawężników,
 • materiały i sprzęt do wykonania ławy pod krawężniki.

Materiały stosowane do wytworzenia ławy betonowej i podsypki cementowo-piaskowej:
 • piasek na podsypki i do zapraw,
 • cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1:2002,
 • woda wg PN-EN 1008:2004 lub z wodociągu,
Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania zgodnie z PN-EN 1008:2004.

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować powszechnego użytku CEM I, klasy nie mniejszej niż 32,5 wg PN-EN 197-1:2003.


Materiały na ławy

Ława - warstwa nośna służąca do umocowania krawężnika oraz przenosząca obciążenie z krawężnika na podłoże.

Do wykonywania ławy betonowej należy stosować beton klasy C8/10 lub C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 [6].
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową.


Krawężniki betonowe

Do obramowania jezdni należy stosować krawężniki betonowe drogowe jednowarstwowe lub dwuwarstwowe o wymiarach podanych w dokumentacji projektowej spełniające wymagania wg PN-EN 1340:2004.


Podstawowe wymiary krawężników betonowych (szerokość x wysokość x długość):
 • 20cm x 30 cm x 100 cm
 • 15cm x 30 cm x 100 cm
 • 12cm x 25 cm x 100 cm


Krawężnik betonowy prosty 15x30x100cm
krawężnik betonowy prosty
       Krawężnik betonowy zjazdowy 15x22x100cm
krawężnik betonowy zjazdowy


Krawężnik betonowy skośne 15x30÷22x100cm
krawężnik betonowy skośny
       Krawężnik betonowy skośne 15x22÷30x100cm
krawężnik betonowy skośny

Krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne krawężników betonowych wg PN-EN 1340:2004:

Lp. Cechy Wartość
1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających:
- ubytek masy po badaniu: średnio [kg/m2]
- przy czym pojedynczy wynik [kg/m2]


≤1,0
>1,5
2 Wytrzymałość na zginanie:
- wytrzymałość charakterystyczna [MPa]
- wytrzymałość minimalna [MPa]

≥ 6,0
≥ 4,8
3 Odporność na ścieranie [mm] ≤ 23
4 Odporność na poślizg/poślizgnięcie przez cały okres użytkowania


Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych nie powinny przekraczać:
- długość: ±1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm,
- wysokość i szerokość: ±5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm.

Szczegóły konstrukcyjne:


Krawężnik betonowy prosty 15x30x100cm
krawężnik betonowy konstrukcja

Konstrukcja wbudowywanego krawężnika:
 • 1. Krawężnik betonowy prosty zgodny z PN-EN 1340:2004
  wymiary:15x30x100cm, klasa ekspozycji - XF4, typ - uliczny, prefabrykowany
 • 2. Podsypka cementowo-piaskowa
  grubość: 5cm, stosunek cementu do piasku - 1:4
 • 3. Ława betonowa z oporem zgodna z PN-EN 206-1:2003
  wymiary: 35x30x15cm, beton - C8/10 klasa ekspozycji - XF2, "in situ"


Krawężnik betonowy zjazdowy 15x22x100cm
krawężnik zjazdowy

Konstrukcja wbudowywanego krawężnika:
 • 1. Krawężnik betonowy zjazdowy zgodny z PN-EN 1340:2004
  wymiary:15x30x100cm, klasa ekspozycji - XF4, typ - uliczny, prefabrykowany
 • 2. Podsypka cementowo-piaskowa
  grubość: 5cm, stosunek cementu do piasku - 1:4
 • 3. Ława betonowa z oporem zgodna z PN-EN 206-1:2003
  wymiary: 35x30x15cm, beton - C8/10 klasa ekspozycji - XF2, "in situ"

Uwaga!
Nie jesteś zalogowany.   
Rejestracja  (kliknij link i sprawdź jak się zarejestrować)

Oznakowanie znakiem CE

krawezniki betonowe deklaracja zgodnosci CE

Wyjaśnienie oznaczeń:

Uwaga!
Nie jesteś zalogowany.   
Rejestracja  (kliknij link i sprawdź jak się zarejestrować)


Alternatywne zastosowanie krawężników:

krawężnik inne zastosowanie    krawężnik inne zastosowanie    krawężnik inne zastosowanie   
(kliknij aby powiększyć)
Zobacz: pdf DWU Krawężniki betonowe (przykładowa)
Zobacz: pdf SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe (przykladowa)button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional