Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/materialy.php

Materiały budowlane

KRAWĘŻNIKI BETONOWE - wymiary, materiały, szczegóły konstrukcyjne, technologia wbudowania

Określenia podstawowe

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

krawężnik betonowy


Ława - warstwa nośna służąca do umocowania krawężnika oraz przenosząca obciążenie z krawężnika na podłoże.

Materiały stosowane to:
 • krawężniki betonowe spełniające wymagania wg PN-EN 1340:2004 [1],
 • piasek na podsypki i do zapraw,
 • cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1:2002 [2],
 • woda wg PN-EN 1008:2004 [3],
 • materiały do wykonywania ławy pod krawężniki.


Krawężnik betonowy prosty 15x30x100cm                        Krawężnik betonowy zjazdowy 15x22x100cm


Krawężnik betonowy skośne 15x30÷22x100cm                   Krawężnik betonowy skośne 15x22÷30x100cm
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ELEMENTÓW ULIC I PLACÓW:


Krawężnik betonowy prosty 15x30x100cm


Konstrukcja wbudowywanego krawężnika:

 • 1. Krawężnik betonowy prosty zgodny z PN-EN 1340:2004
  wymiary:15x30x100cm, klasa ekspozycji - XF4, typ - uliczny, prefabrykowany

 • 2. Podsypka cementowo-piaskowa
  grubość: 5cm, stosunek cementu do piasku - 1:4

 • 3. Ława betonowa z oporem zgodna z PN-EN 206-1:2003
  wymiary: 35x30x15cm, beton - C8/10 klasa ekspozycji - XF2, "in situ"
Krawężnik betonowy zjazdowy 15x22x100cm


Konstrukcja wbudowywanego krawężnika:

 • 1. Krawężnik betonowy zjazdowy zgodny z PN-EN 1340:2004
  wymiary:15x30x100cm, klasa ekspozycji - XF4, typ - uliczny, prefabrykowany

 • 2. Podsypka cementowo-piaskowa
  grubość: 5cm, stosunek cementu do piasku - 1:4

 • 3. Ława betonowa z oporem zgodna z PN-EN 206-1:2003
  wymiary: 35x30x15cm, beton -C8/10 klasa ekspozycji - XF2, "in situ"
arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne
   page  Klasy betonu
   page  Cement
   page  Asfalty
   page  Materiały
   page  Przepustowość rond
   page  Stabilizacja wapnem
   page  Klasy ekspozycji
   page  Zawrotki
   page  Rodzaje sygnalizacji świetlnych
   page  Przepustowość skrzyżowań
   page  Boisko do siatkówki plażowej
   page  Stropy
   page  Strop z płyty żelbetowej
   page  Strop Ackermana
   page  Strop Fert
   page  Strop F
   page  Strop EF
   page  Strop Ceram
   page  Strop Porotherm
   page  Strop Teriva
   page  Strop DZ-3
   page  Asfalt spieniony MCAS

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2022 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional