Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/metoda-nominalnej-sztywnosci.php

Metoda nominalnej sztywności - konstrukcje żelbetowe

Metoda nominalnej sztywności - według Eurokodu 2

Sztywność nominalna

Do określania nominalnej sztywności smukłych elementów ściskanych o dowolnym przekroju można stosować wzór:w którym:
Ecd - jest obliczeniową wartością modułu sprężystości betonu,
IC - jest momentem bezwładności przekroju betonu,
ES - jest obliczeniową wartością modułu sprężystości zbrojenia,
IS - jest momentem bezwładności pola przekroju zbrojenia względem środka ciężkości powierzchni betonu,
KC - jest współczynnikiem zależnym od wpływów zarysowania, pełzania itp.,
KS - jest współczynnikiem zależnym od udziału zbrojenia.

Jeżeli ρ ≥ 0,002 to w wyrażeniu powyżej można stosować następujące współczynniki:

W powyższych wzorach:
ρ - jest stopniem zbrojenia, As/Ac,
As - jest całkowitą powierzchnią przekroju zbrojenia,
Ac - jest powierzchnią przekroju betonu,
φef - jest efektywnym współczynnikiem pełzania,
k1 - jest współczynnikiem zależnym od klasy wytrzymałości betonu (MPa),
k2 - jest współczynnikiem zależnym od siły podłużnej i smukłości:

n - jest względną siłą podłużną NEd/(Ac·fcd),
λ - jest smukłością.

Jeśli smukłość λ nie jest określona, to można przyjąć:
k2 = 0,30n, lecz nie więcej niż 0,20.

Jeżeli ρ ≥0,01, to jako uproszczenie można zastosować następujące współczynniki:


Współczynnik powiekszenia momentu

Całkowity moment obliczeniowy, zawierający moment drugiego rzędu, można przedstawić jako powiększony moment zginający wynikający z analizy pierwszego rzędu, stosując wzór:w którym:
M0Ed - jest momentem pierwszego rzędu,
β - jest współczynnikiem zależnym od rozkładu momentów pierwszego i drugiego rzędu,
NEd - jest obliczeniową wartością siły podłużnej,
NB - jest siłą krytyczną ze względu na wyboczenie, obliczoną przy założeniu, że sztywność jest równa nominalnej.

W elementach wydzielonych o stałym przekroju, przy stałej sile podłużnej zwykle można przyjąć sinusoidalny rozkład momentu drugiego rzędu. Wtedy:c0 - jest współczynnikiem zależnym od rozkładu momentu pierwszego rzędu (np. c0=8 gdy moment pierwszego rodzaju jest stały, c0=9,6 gdy ma rozkład paraboliczny, c0=12 gdy ma symetryczny rozkład trójkątny, itd.).


button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional