Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/odcinki-krzywoliniowe.php

Odcinki krzywoliniowe

Odcinek krzywoliniowy może zawierać łuk kołowy, kombinacje łuków kołowych i krzywych przejściowych, a także inne rodzaje krzywych.


budynki wielorodzinne

Łuk kołowy powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby bezpieczeństwo było zachowane przy ruchu po mokrej nawierzchni z:
  • prędkością miarodajną - w wypadku drogi klasy G, GP, S, A,
  • prędkością projektową - na drodze klasy Z, L, D.

Wymaganie określone powyżej uznaje się za spełnione, jeżeli równocześnie:
- wartość promienia łuku kołowego w planie jest nie mniejsza niż określona w tabeli:

Prędkość projektowa (km/h) 120100807060504030
Promień łuku
kołowego (m)
drogi poza terenem zabudowy:
przy pochyleniu poprzecznym jezdni 7%
750 500300200125805030
drogi na terenie zabudowy:
przy pochyleniu poprzecznym jezdni 5%----140805030
przy pochyleniu poprzecznym jezdni 6%--25017012070--


- wartości promienia łuku kołowego w planie oraz pochylenia poprzecznego jezdni są zgodne, z określonymi w tabelach:

a) droga klasy G, GP, S, A, jeżeli jezdnia nie jest ograniczona krawężnikami:

Prędkość
miarodajna
(km/h)
Promień łuku kołowego w planie (m) przy pochyleniu poprzecznym jezdni
jak na odcinku
prostym
2% do 2,5% 3% 4% 5% 6% 7%
130 ≥4000 ≥3500 2500 1800 1400 1100 ≤900
120 ≥3500 ≥3000 2000 1500 1200 900 ≤750
110 ≥2800 ≥2500 1800 1400 1000 800 ≤600
100 ≥2200 ≥2000 1400 1000 800 600 ≤500
90 ≥1600 ≥1500 1000 750 600 500 ≤400
80 ≥1200 ≥1100 800 600 450 350 ≤300
70 ≥1000 ≥800 600 400 300 250 ≤200
60 ≥600 ≥500 350 250 200 150 ≤125
50 ≥450 ≥350 250 175 125 100 ≤80
Uwaga: Pochylenie poprzeczne jezdni dla promienia o wartości pośredniej należy interpolować i zaokrąglać do 0,5%. Stosowanie pochylenia poprzecznego 6%, 7% przy prędkości miarodajnej powyżej 90 km/h wymaga uzasadnienia.
b) droga klasy G, GP, S, A, jeżeli jezdnia jest ograniczona z jednej lub z obu stron krawężnikami:

Prędkość
miarodajna
(km/h)
Promień łuku kołowego w planie (m) przy pochyleniu poprzecznym jezdni
jak na odcinku
prostym
2% 3% 4% 5% 6%
80 ≥950 ≥550 450 350 300 ≤250
70 ≥600 ≥375 300 250 200 ≤170
60 ≥380 ≥250 200 160 140 ≤120
50 ≥220 ≥150 120 100 80 ≤70
Uwaga: Pochylenie poprzeczne jezdni dla promienia o wartości pośredniej należy interpolować
i zaokrąglać do 0,5%.
c) drogi klasy Z, L, D, jeżeli jezdnia nie jest ograniczona krawężnikami:

Prędkość
projektowa
(km/h)
Promień łuku kołowego w planie (m) przy pochyleniu poprzecznym jezdni
jak na odcinku
prostym
2% 3% 4% 5% 6% 7%
60 ≥600 ≥500 350 250 200 150 125
50 ≥450 ≥350 250 175 125 100 80
40 ≥250 ≥220 150 100 75 60 50
30 ≥150 ≥120 90 60 50 40 30
Uwaga: Pochylenie poprzeczne jezdni dla promienia o wartości pośredniej należy interpolować
i zaokrąglać do 0,5%.
d) drogi klasy Z, L, D, jeżeli jezdnia jest ograniczona z jednej lub z obu stron krawężnikami:

Prędkość
projektowa
(km/h)
Promień łuku kołowego w planie (m) przy pochyleniu poprzecznym jezdni
jak na odcinku
prostym
2% 3% 4% 5%
60≥380≥250 200 160 140
50≥220≥150120 10080
40≥150≥10075 6050
30≥70≥5040 3530
Uwaga: Pochylenie poprzeczne jezdni dla promienia o wartości pośredniej należy interpolować
i zaokrąglać do 0,5%.
Na drodze klasy D dopuszcza się zmniejszenie promienia łuku w planie do 20 m, a przy kącie załamania trasy zbliżonym do 90° - do 12 m.

Zachowanie pochyleń poprzecznych jezdni nie jest wymagane na ulicach klasy L i D, a w wypadku uspokojenia ruchu - także na ulicy klasy Z.


button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional