Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/odwodnienie-drog.php

Odwodnienie dróg

Odwodnienie powierzchniowe dróg zapewniają
następujące urządzenia:
 • rowy
 • ścieki
 • przepusty
 • zbiorniki retencyjne
 • zbiorniki odparowujące

Odwodnienie wgłębne dróg zapewniają:
 • dreny
 • sączki
 • warstwy fitracyjne
 • nasypy filtracyjne
 • studnie chłonne
 • zbiorniki infiltracyjne
wpust krawężnikowy

Odwodnienie podziemne zapewniają:
 • rowy zakryte
 • ścieki kryte
 • kanalizacja typu ulicznego składająca się z podziemnych kanałów o przekrojach zamkniętych, studzienek wpustowych, wpustów deszczowych, studzienek rewizyjnych i ewentualnych połączeniowych

wpust deszczowy    wpust deszczowy    wpust deszczowy   
(kliknij aby powiększyć)

wpust deszczowy    wpust deszczowy    wpust deszczowy   
(kliknij aby powiększyć)

Rowy

Rowy przydrożne należy stosować jako standardowe rozwiązanie odwodnienia powierzchniowego pasów drogowych na obszarach niezabudowanych.

Rów stokowy stosuje się wtedy, gdy istnieje możliwość rozmycia skarpy drogowej przez wodę spywającą ze stoku.

Rów odpływowy łączy rów przydrożny lub stokowy z odbiornikiem.

Rów przydrożny wykonuje się w kształcie:


Uwaga!
Nie jesteś zalogowany.
Pełna zawartość strony udostępniana jest jako dodatek zarejestrowanym użytkownikom posiadającym dostęp do inżynierskich kalkulatorów-online!

Rejestracja       kliknij link i sprawdź jak się zarejestrować


button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional