Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/otulenie-zbrojenia-betonem.php

Konstrukcje żelbetowe

Otulenie betonem - według Eurokodu 2

Otuleniem betonem nazywa się najmniejszą odległość pomiędzy powierzchnią zbrojenia (z włączeniem połączeń i strzemion oraz zbrojenia powierzchniowego, gdy jest istotne) i powierzchnią betonu.

Nominalne otulenie należy podać na rysunkach.

Otulenie nominalne jest sumą otulenia minimalnego cmin i dodatku (uwzględnianego w projekcie) ze względu na odchyłkę Δcdev:
Otulenie minimalne cmin

Otulenie minimalne cmin powinno zapewniać:
- bezpieczne przekazanie sił przyczepności,
- ochronę stali przed korozją (trwałość),
- odpowiednią odporność ogniową.

W celu spełnienia wymagań zarówno ze względu na przyczepność, jak i na warunki środowiskowe jako wartość cmin należy zastosować największą z trzech wartości wyrażeń w nawiasie we wzorze:w którym:
cmin,b - oznacza minimalne otulenie ze względu na przyczepność,
cmin,dur - oznacza minimalne otulenie ze względu na warunki środowiska,
Δcdur,γ - jest składnikiem dodawanym ze względu na bezpieczeństwo,
Δcdur,st - oznacza zmniejszenie minimalnego otulenia ze względu na stosowanie stali nierdzewnej,
Δcdur,add - oznacza zmniejszenie minimalnego otulenia ze względu na stosowanie dodatkowego zabezpieczenia.

W celu bezpiecznego przekazania sił przyczepności i w celu umożliwienia odpowiedniego zagęszczenia betonu minimalne otulenie nie powinno być mniejsze od wartości cmin,b.

Minimalne otulenie cmin,b wymagane ze względu na przyczepność przy zwykłym ułożeniu prętów powinno być co najmniej równe średnicy pręta.

Jeżeli nominalny, maksymalny wymiar ziaren kruszywa jest większy niż 32 mm, to cmin,b należy zwiększyć o 5 mm.

Tablica. Minimalne otulenie cmin,dur (mm) wymagane ze względu na trwałość stali zbrojeniowej

Wymagania ze względu na środowisko
Klasa konstrukcjiKlasa ekspozycji
X0XC1XC2/XC3XC4XD1/XS1XD2/XS2XD3/XS3
S110101015202530
S210101520253035
S310102025303540
S410152530354045
S515203035404550
S620253540455555


Otulenie betonem należy powiększyć o dodatkowe składniki bezpieczeństwa Δcdur,γ. Wartością zalecaną jest 0.

Jeżeli zastosowano stal nierdzewną lub podjęto inne specjalne środki, to minimalne otulenie można zmniejszyć o Δcdur,st. W takich sytuacjach należy rozpatrzyć wpływ zastosowania tych środków na wszystkie związane z nimi właściwości materiału, w tym na przyczepność. Wartością zalecaną, gdy nie dalszych wymagań, jest zero.

Jeżeli stosuje się dodatkową ochrone betonu (np. przez powlekanie), to minimalne otulenie można zmniejszyć o Δcdur,add. Wartością zalecaną, gdy nie dalszych wymagań, jest zero.

Jeżeli powierzchnia betonu ma być nierówna (np. odsłonięte kruszywo), to otulenie należy zwiększyć co najmniej o 5 mm.


Uwzględnianie odchyłek otulenia w obliczeniach

Obliczając nominalne otulenie cnom - w celu uwzględnienia odchyłki Δdev - należy w projekcie zastosować dodatek do minimalnego otulenia. Wymaganą minimalną grubość otulenia należy zwiększyć o wartość bezwzględną dopuszczalnej odchyłki ujemnej.
Wartością zalecaną jest 10 mm.

W niektórych sytuacjach dopuszczalne odchyłki, a tym samym dodatki Δcdev można zmniejszyć:
- jeżeli przy wytwarzaniu stosuje się system zapewniania jakości, w którym otulenie betonem objęto pomiarami, to w projekcie dodatek Δcdev można zmniejszyć do poziomu- jeżeli istnieje pewność, że do kontroli stosowane jest bardzo czułe urządzenie pomiarowe i elementy nie spełniające wymagań są odrzucane (np. elementy prefabrykowane), to dodatek Δcdev można zmniejszyć do poziomu
button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional