Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/schody-pochylnie.php

Schody terenowe

Pochylenie podłużne chodnika lub samodzielnego ciągu pieszego nie powinno przekraczać 6 %. Przy większych pochyleniach należy stosować schody lub pochylnie.


Schody i pochylnie na chodniku mogą być jednobiegowe lub wielobiegowe proste lub łamane ze spocznikami.

schody

Liczba stopni w biegu schodów nie może być mniejsza niż 3 i nie większa niż 13. Dopuszcza się 17 stopni w schodach jednobiegowych.

Wysokość stopnia nie może być większa niż 17,5 cm, a szerokość od 30 cm do 35 cm,
przy czym 2h+s = 60÷65 cm, gdzie h oznacza wysokość, a s oznacza szerokość stopnia.

Pochylenie podłużne pochylni dla ruchu pieszych nie powinno być większe niż 8%, a wyjątkowo 10%, gdy długość jej nie przekracza 10 m lub w wypadku pochylni zadaszonej. Jeżeli długość pochylni jest większa niż 10 m, to należy ją podzielić na krótsze odcinki przedzielonepośrednimi spocznikami, spełniające następujące warunki:
- różnice poziomów między sąsiednimi spocznikami nie jest większa niż 0,80 m,
- długość odcinka pochylni nie jest większa niż 8 m,
- długość spoczników nie jest mniejsza niż 1,5 m,
- każdy odcinek pochylni powinien rozpoczynać się i kończyć spocznikiem.

schody terenowe    schody terenowe    schody terenowe   
(kliknij aby powiększyć)

schody terenowe    schody terenowe    schody terenowe   
(kliknij aby powiększyć)

Szerokość schodów i pochylni należy dostosować do natężenia ruchu pieszych i do szerokości chodnika.
Szerokość użytkowa schodów powinna być nie mniejsza niż 1,2 m, a pochylni nie mniejsza niż 2,0 m. Szerokość użytkową mierzy się między wewnętrznymi krawędziami balustrad, a w wypadku ścian ograniczających schody między poręczami mocowanymi do nich.


Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosić od 1% do 3% w zależności od rodzaju nawierzchni i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej.

Stopnie schodów, spoczniki schodów i pochylni powinny mieć pochylenie od 1% do 2%, zgodnie z kierunkiem pochylenia biegów schodów i pochylni.

button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional