Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/sciezki-rowerowe.php

Ścieżki rowerowe

Usytuowanie ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej względem jezdni powinno zapewniać bezpieczeństwo ruchu.


?cie?ka rowerowa


Przy przebudowie lub remoncie drogi klasy G, Z, L, D dopuszcza się wyznaczenie przy prawej krawędzi jezdni pasa dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Pas dla rowerów powinien być oddzielony od sąsiedniego pasa ruchu znakami poziomymi.

Szerokość ścieżki rowerowej, do której nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża, powinna być dostosowana do natężenia ruchu rowerów oraz wynosić nie mniej niż:
  • 1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa,
  • 2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa,

Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej, do której nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża, powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszych i rowerów oraz wynosić nie mniej niż:
  • 3,0 m - na terenie zabudowy,
  • 2,0 m - poza terenem zabudowy,

W przypadku przebudowy drogi, wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się zmniejszenie szerokości do 2,0 m.
W miejscu występowania przeszkody dopuszcza się rozdzielenie ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej na co najmniej dwie odrębne części, pod warunkiem że każda z nich przeznaczona będzie do ruchu w jednym kierunku i będzie mieć szerokość nie mniejszą niż 1,0 m.

ścieżka rowerowa    ścieżka rowerowa    ścieżka rowerowa   
(kliknij aby powiększyć)

Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe pochylenia, lecz nie wieksze niż 15%.

Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm.


ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowejPochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej powinno być jednostronne i wynosić od 1% do 3%, w zależności od rodzaju nawierzchni, i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej.


Zalecane konstrukcje nawierzchni ścieżki rowerowej:

Konstrukcja ścieżki rowerowej
ścieżka rowerowa    ścieżka rowerowa    ścieżka rowerowa   
(kliknij aby powi?kszy?)

ścieżka rowerowa    ścieżka rowerowa    ścieżka rowerowa   
(kliknij aby powi?kszy?)


Oznakowanie ścieżek rowerowych

Znaki pionowe:
C-13
znak C-13 "droga dla rowerów"
C-13/16
znak C-13/16 "droga dla pieszych i rowerów"
C-13/16-1
znak C-13/16 "droga dla pieszych i rowerów"
C-13/16-2
znak C-13/16 "droga dla pieszych i rowerów"
C-13a
znak C-13a "koniec drogi dla rowerów"
C-13a/16a
znak C-13a/16a "koniec drogi dla pieszych i rowerów"
C-13a/16a-1
znak C-13a/16a-1 "koniec drogi dla pieszych i rowerów"
C-13a/16a-2
znak C-13a/16a-2 "koniec drogi dla pieszych i rowerów"


Znaki poziome:
Znak P-23 "rower" stosuje się w celu oznaczenia drogi lub wydzielonego pasa jezdni, przeznaczonych tylko dla rowerów.

Znak P-23 umieszcza się na początku takiej drogi lub pasa jezdni. Na drodze dla rowerów znak ten stanowi uzupełnienie znaku pionowego C-13 "droga dla rowerów", a na pasie jezdni występuje samodzielnie lub jako uzupełnienie znaku F-19 "pas ruchu dla określonych pojazdów" wskazującego pas dla rowerów.

Na wydzielonym z jezdni pasie przeznaczonym tylko dla rowerów znak P-23 powtarza sił na całej długości pasa, co 50 m oraz bezpośrednio za każdym skrzyżowaniem.
oznakowanie ścieżki rowerowej - symbol roweru     konstrukcja symbolu roweru

ścieżka rowerowa asfaltowa
button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional