Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/skarpy-nasypow-wykopow.php

Skarpy nasypów i wykopów

skarpa


Skarpy nasypów dróg klasy A i S powinny mieć pochylenie:
  • 1 : 3 przy wysokości skarpy nasypu do 2 m,
  • 1 : 1,5 przy wysokości skarpy nasypu większej niż 2 m do 8 m.

Skarpy wykopów dróg klasy A i S powinny mieć pochylenie:
  • 1 : 3 przy wysokości skarpy wykopu do 1 m,
  • 1 : 2 przy wysokości skarpy wykopu większej niż 1 m do 2 m,
  • 1 : 1,5 przy wysokości skarpy wykopu większej niż 2 m do 8 m.

Skarpy nasypów i wykopów dróg klasy GP, G, Z, L, D powinny mieć pochylenie 1 : 1,5.

skarpa    skarpa    skarpa   
(kliknij aby powiększyć)

Pochylenie i konstrukcja urządzeń wzmacniających skarpy nasypów i wykopów dróg powinny być ustalone na podstawie obliczeń ich stateczności, w szczególności wtedy, gdy:
  • skarpa nasypu lub wykopu ma wysokość większą niż 8 m,
  • skarpa nasypu lub wykopu ma wysokość większą niż 6 m, a zbocze ma pochylenie większe niż 1 : 3,
  • drogowa budowla ziemna będzie budowana z materiału lub w gruncie wymagającym szczególnych procedur technicznych i technologicznych,
  • nasyp będzie budowany na gruntach o małej nośności, na terenie osuwiskowym albo na terenie podlegającym wpływom eksploatacji górniczej,
  • skarpa nasypu będzie narażona na działanie wód stojących lub płynących na terenie zalewowym.
Pochylenie skarpy nasypu lub wykopu może być mniejsze, jeżeli nie występuje żaden z wypadków, o których mowa powyżej, a za zmianą pochylenia przemawiają względy utrzymania, ekonomiczne lub estetyczne.

W wypadkach przedstawionych powyżej mogą być stosowane w szczególności zmienne pochylenia skarp zależne od ich wysokości, ławy oraz przypory skarp.

Skarpy nasypów i wykopów powinny być umocnione obudową roślinną.

skarpa budowa    skarpa budowa    skarpa budowa   
(kliknij aby powiększyć)button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional