Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/skrajnia-drogi.php

Skrajnia drogi

skrajnia drogi

Nad drogą powinna być zachowana wolna przestrzeń zwana "skrajnią drogi" o wymiarach określonych poniżej:

Wysokość skrajni drogi powinna być nie mniejsza niż:
  • 4,70 m - nad drogą klasy A, S, GP
  • 4,60 m - nad drogą klasy G, Z
  • 4,5 m - nad drogą klasy L, D
Wysokość skrajni drogi może być zmniejszona do:
  • 4,50 m - jeżeli jest przebudowywana albo remontowana droga klasy A, S, GP, natomiast obiekty nad tymi drogami nie są objęte tymi robotami,
  • 4,20 m - jeżeli jest przebudowywana albo remontowana droga klasy G lub Z, natomiast obiekty nad tymi drogami nie są objęte tymi robotami,
  • 3,50 m - nad drogą klasy L lub D, za zgodą zarządcy tych dróg.

Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

Wymiary skrajni drogi na obiekcie inżynierskim określają przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.


Schemat skrajni dwujezdniowej drogi klasy A lub S:
skrajnia drogiSchemat skrajni jednojezdniowej drogi klasy S:
skrajnia drogiSchemat skrajni dwujezdniowej drogi klasy GP, G, Z, L, D o jezdni nie ograniczonej krawężnikami:
skrajnia drogiSchemat skrajni dwujezdniowej drogi klasy GP, G, Z, L, D o jezdni ograniczonej krawężnikami:
skrajnia drogiSchemat skrajni jednojezdniowej drogi klasy GP, G, Z, L, D o jezdni nie ograniczonej krawężnikami:
skrajnia drogiSchemat skrajni jednojezdniowej drogi klasy GP, G, Z, L, D o jezdni ograniczonej krawężnikami:
skrajnia drogiSchemat skrajni chodnika i ścieżki rowerowej:
skrajnia drogi
button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional