Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/skrzyzowania-z-sygnalizacja-swietlna.php

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną zaleca się stosować głównie na terenie zabudowy oraz na dojazdach do niego.

skrzyżowanie z sygnalizacja świetlną

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną nie należy stosować na odcinkach dróg, na których prędkość miarodajna jest większa niż 80km/h. Jeżeli taka konieczność występuje, to dopuszczalna prędkość na wlotach powinna być odpowiednio obniżona.


skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną lokalizacja sygnalizatorów    sygnalizacja świetlna przejazd dla rowerzystów    skrzyżowanie z sygnalizacją wyspa między jezdniami   
(kliknij aby powiększyć)

tarcza skrzyżowania z sygnalizacją    skrzyżowanie z sygnalizacją przejście dla pieszych    przejazd dla pieszych i rowerzystów   
(kliknij aby powiększyć)
Łączna liczba pasow na wlocie skrzyżowania z sygnalizacją zależy od przekroju drogi, wymaganej przepustowości, wymaganego poziomu warunków ruchu i potrzeby niezależnego prowadzenia środków komunikacji zbiorowej. Przy doborze liczby pasów należy również uwzględnić wymagania ruchu pieszych i rowerzystów oraz dostępną powierzchnię terenu.

Jeżeli wyjątkowo wprowadzono dodatkowy pas na wprost na wlocie, to długość poszerzonego o dodatkowy pas wylotu zależeć będzie od długości sygnału zielonego i stopnia obciążenia grupy pasów prowadzących ruch na wprost. W rzypadku, gdy stopień obciążenia grupy pasów prowadzących ruch na wprost jest bliski jedności, to wtedy zalecaną długość L tego odcinka w metrach można przyjmować odpowiadającą trzykrotnej długości sygnału zielonego G wyrażonego w sekundach (L[m]=3·G[s]), nie mniej jednak niż 40 m. Jeżeli z dodatkowego pasa korzysta również relacja skrętu w prawo, to wartość L należy zmniejszyć stosownie do udziału pojazdów relacji na wprost korzystających z tego pasa.

wylot skrzyżowania z otwartą zatoką autobusową

Wyjątkowo, gdy na wlocie nie można wprowadzić dodatkowego pasa do skrętu, można dopuścić na dojeździe do skrzyżowania przejście pasa ruchu na wprost w pas przeznaczony wyłącznie dla skrętu, pod warunkiem zapewnienia odpowiednio wczesnego i jednoznacznego oznakowania poziomego i pionowego. Pozostałe pasy dla ruchu na wprost powinny zapewniać wymagane warunki ruchu dla tej relacji.


skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną wlot 4 pasowy    wlot skrzyżowania z sygnalizacją    skrzyżowanie ze światłami pasy dla pieszych   
(kliknij aby powiększyć)button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional