Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/skrzyzowania-z-wyspa-centralna.php

Skrzyżowania z wyspą centralną

Skrzyżowanie z wyspą centralną - skrzyżowanie skanalizowane z wewnętrznymi powierzchniami akumulacyjnymi przy wyspie centralnej dla skręcających w lewo pojazdów. Typowym rozwiązaniem jest wyposażenie tego skrzyżowania w sygnalizację świetlną.

skrzyżowanie z wyspą centralną


PROJEKTOWANIE SKRZYŻOWAŃ Z WYSPĄ CENTRALNĄ

Jezdnie wlotów prowadzone są stycznie do wyspy centralnej. Skosy załamania w planie krawędzi jezdni należy przyjmować zgodnie z tabelą poniżej.

Tabela. Największe skosy załamania w planie krawędzi jezdni 1:m

Usytuowanie skrzyżowaniaSkos załamania krawędzi jezdni przy prędkości miarodajnej drogi [km/h]:
≤4050607080≥90
Poza terenem zabudowy1:101:15
(1:10)
1:20
(1:15)
1:25
(1:20)
1:30
(1:20)
1:40
(1:30)
Na terenem zabudowy1:10
(1:5)
1:101:101:15
(1:10)
1:20
(1:15)
-

Na drodze klasy Z lub L jest to prędkość projektowa, a w przypadku wlotu podporządkowanego jest to prędkość przy dojeździe do skrzyżowania.
W nawiasach podano wartości, do których można zwiększyć skos w przypadku przebudowy lub remontu skrzyżowania, a także na terenie zabudowy z ruchem uspokojonym.

Wyspa centralna ma kształt owalny wyznaczony łukami w planie krzyżujących sie jednokierunkowych jezdni i łukami dla pojazdów skręcających w lewo lub kształt koła.
Zaleca się przyjmować średnicę podstawową wyspy środkowej w zakresie 30 ÷ 50 m.

Promień łuku w planie jednokierunkowej jezdni przechodzącej przez skrzyżowanie powinnien być tak dobrany, aby styczna łuku nie wychodziła poza linię zatrzymań na wlotach skrzyżowania. Zaleca się przyjmować promienie o wartości R = 150 ÷ 300 m. Promień łuku R dla skrętu w lewo nie powinnien być mniejszy niż 10 m.

Na wlotach skrzyżowania z wyspą centralną zaleca się stosować wydzielone pasy dla skrętu w lewo i zależnie od potrzeby, wynikającej z wielkości natężenia i analizy przepustowości wlotów, dodatkowe pasy dla skrętu w prawo. Liczba pasów ruchu na wprost na odpowiadającym sobie wlocie i wylocie skrzyżowania powinna być taka sama, jak na odcinku drogi przed skrzyżowaniem.

Przepustowość pasów ruchu przeznaczonych dla pojazdów skręcających w lewo oraz sprawne funkcjonowanie skrzyżowania zależy od:
1) pojemności wewnętrznych powierzchni akumulacyjnych, na których zatrzymują się pojazdy skręcające w lewo,
2) programu sterowania ruchem,
3) natężeń ruchu oraz jego struktury kierunkowej i rodzajowej.

Liczba pasów ruchu na wewnętrznej powierzchni akumulacyjnej, leżącej na przedłużeniu danego wlotu, powinna odpowiadać łącznej liczbie pasów ruchu na wprost i w lewo na wlocie.

Jeżeli na wlocie występował wydzielony pas dla skrętu w lewo, to stanowiący jego kontynuację pas leżący na wewnętrznej powierzchni akumulacyjnej z reguły jest też oznakowany jako pas dla skrętu w lewo. Wyjątek może stanowić zmiana przekroju ulicy (poszerzenie) na wylocie skrzyżowania.

Obliczając pojemność (wyrażaną liczbą samochodów osobowych) wewnętrznej powierzchni akumulacyjnej, na której zatrzymują się pojazdy skręcające w lewo, należy przyjmować długość stanowiska samochodu osobowego równą 6 m.

Szerokości pasów ruchu w obrębie powierzchni akumulacyjnej powinny być ustalane z uwzględnieniem ewentualnych poszerzeń, wynikających z wielkości promienia łuku w planie.

Jeżeli przez wyspę centralną przechodzą tory tramwajowe, to srednica wyspy powinna byc tak dobrana, aby wewnątrz mógł się zatrzymać tramwaj o ustalonej długości.button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional