Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/strzalki.php

Strzałki - oznakowanie poziome dróg

Strzałki stosuje się w celu lepszego zorientowania kierujących pojazdami o zasadach korzystania z pasów ruchu, na których się znajdują, a przez to usprawnienia ruchu i podniesienia jego bezpieczeństwa. Rozróżnia się strzałki: kierunkowe i naprowadzające.

Strzałki kierunkowe stosuje się w celu wskazania dozwolonego kierunku jazdy z pasa, na którym się znajdują.

strzałki kierunkowe    strzałki kierunkowe    strzałki kierunkowe   
(kliknij aby powiększyć)

Rozróżnia się następujące odmiany strzałek kierunkowych:
 • P-8a "strzałka kierunkowa na wprost"
 • P-8b "strzałka kierunkowa w lewo"
 • P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
 • P-8d "strzałka kierunkowa w prawo"
 • P-8e "strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo"
 • P-8f "strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo"
 • P-8g "strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo"
 • P-8h "strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub w prawo"
 • P-8i "strzałka kierunkowa na wprost i do zawracania"

Strzałki kierunkowe stosuje się w trzech odmianach:
 • długiej - na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h,
 • krótkiej - na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h,
 • mini - na drodze lub jej części, przeznaczonej do ruchu rowerów, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi.
Wymiary strzałek kierunkowych odmiany mini są zmniejszone o 50% w stosunku do wymiarów strzałek kierunkowych odmiany krótkiej, a w przypadku braku tej odmiany, w stosunku do wymiarów wskazanych na rysunkach poniżej. Jeżeli uzasadniają to warunki lokalne, dopuszcza się skrócenie trzonu strzałki kierunkowej odmiany mini

Umieszcza się je na pasie ruchu, jedna za drugą, w jednakowych odległościach, które powinny wynosić:
- 15 m (wyjątkowo 20 m) na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h,
- 30 m (wyjątkowo 40 m) na pozostałych drogach,
w taki sposób, aby oś geometryczna strzałki, pokrywała się z osią pasa ruchu. Długość odcinka pasa ruchu, na którym należy umieścić strzałki, powinna być taka, aby kierujący został dostatecznie wcześnie poinformowany o przeznaczeniu tego pasa do jazdy w określonym kierunku.


Odległość umieszczania pierwszej strzałki od początku linii ciągłej dzielącej pasy ruchu powinna wynosić co najmniej:
 • 60 m - na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h,
 • 120 m - na pozostałych drogach.

Znak P-8aZnak P-8bZnak P-8cZnak P-8d
znak P-8a
znak P-8b
znak P-8c
znak P-8d

Znak P-8a "strzałka kierunkowa na wprost" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda tylko na wprost.

Znak P-8b "strzałka kierunkowa w lewo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda tylko w lewo. Jeżeli ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3 wskazującym kierunek do skręcania w lewo i do zawracania, dozwolone jest zawracanie z lewego skrajnego pasa oznaczonego znakiem P-8b.

Znak P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolony jest tylko manewr zawracania.

Znak P-8d "strzałka kierunkowa w prawo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda tylko w prawo.

Znak P-8eZnak P-8fZnak P-8g
znak P-8e
znak P-8f
znak P-8g

Znak P-8e "strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda na wprost lub w lewo.

Znak P-8f "strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda na wprost lub w prawo.

Znak P-8g "strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda w lewo albo w prawo; umieszcza się go na pasie, jeżeli przejazd przez skrzyżowanie na wprost jest niemożliwy lub niedozwolony.

Znak P-8hZnak P-8iZnak P-9aZnak P-9b
znak P-8h
znak P-8i
znak P-9a
znak P-9b

Znak P-8h "strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub w prawo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda w każdym kierunku.

Znak P-8i "strzałka na wprost lub do zawracania" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda na wprost i zawracanie.

Znak P-9a "strzałka naprowadzająca w lewo" umieszcza się na końcu pasa włączania. Wyjątkowo, jeżeli warunki terenowe nie pozwalają na kontynuację prawego pasa ruchu, znaki P-9a stosuje się na prawych skrajnych pasach ruchu, które zanikają albo są przeznaczone tylko dla niektórych rodzajów pojazdów.
Strzałkę naprowadzającą w lewo można stosować na końcu pobocza utwardzonego o szerokości 1,5 m lub większym, zwłaszcza na odcinkach dróg o intensywnym ruchu tych pojazdów, które są obowiązane poruszać się po poboczu, np. ciągników rolniczych.

Znak P-9b "strzałka naprowadzająca w prawo" umieszcza się na lewych skrajnych pasach ruchu, które zanikają albo są przeznaczone tylko dla niektórych rodzajów pojazdów. Na drogach dwukierunkowych znak P-9b umieszcza się na końcu dodatkowego pasa ruchu.
Organizację ruchu przy zanikaniu pasów ruchu poprzez zakończenie lewego pasa ruchu i kontynuację pasów ruchu leżących po prawej stronie jezdni należy stosować jako rozwiązanie podstawowe.


Wymiary strzałek - odmiana krótka

Wymiary strzałek kierunkowych i naprowadzających:

wymiary strzałki P-8a          wymiary strzałki P-8b          wymiary strzałki P-8c          wymiary strzałki P-8d


wymiary strzałki P-8e          wymiary strzałki P-8f          wymiary strzałki P-8g         


wymiary strzałki P-8h          wymiary strzałki P-9a          wymiary strzałki P-9b


Wymiary strzałek - odmiana długa

Wymiary strzałek kierunkowych:

wymiary strzałki długiej P-8a          wymiary strzałki długiej P-8b          wymiary strzałki długiej P-8d          wymiary strzałki długiej P-8e


wymiary strzałki długiej P-8f          wymiary strzałki długiej P-8g          wymiary strzałki długiej P-8h


wymiary strzałki długiej P-8i         


DO POBRANIA
Strzałki drogowe(dwg):
dwg znak P-8a.dwg
dwg znak P-8b.dwg
dwg znak P-8c.dwg
dwg znak P-8d.dwg
dwg znak P-8e.dwg
dwg znak P-8f.dwg
dwg znak P-8g.dwg
dwg znak P-8h.dwg
dwg znak P-8i.dwg
dwg znak P-9a.dwg
dwg znak P-9b.dwg
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional