Visto-project Visto-project
www.visto-project.pl/technologia.php
Projektowanie / Technologia:

Klasy ekspozycji - wg PN/B-03264:2002

Oznaczenie
klasy
Opis środowiskaPrzykłady występowania klas ekspozycji
1. Brak ryzyka korozji lub agresji środowiska
X0 beton niezbrojony i niezawierający innych elementów metalowych we wszystkich środowiskach z wyjątkiem przypadków występowania zamrażania i odmrażania, ścierania lub agresji chemicznej beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza
2. Korozja wywołana karbonizacją
XC1 suche lub stale mokre beton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza,
beton stale zanurzony w wodzie
XC2 mokre, sporadycznie suche powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą,
niektóre fundamenty
XC3 umiarkowanie wilgotne beton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wysokiej wilgotności powietrza,
betony na zewnątrz osłonięte przed deszczem
XC4 cyklicznie mokre i suche powierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą, ale nie jak w klasie ekspozycji XC2
3. Korozja wywołana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej
XD1 umiarkowanie wilgotne powierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z powietrza,
płyty parkingów - spód
XD2 mokre, sporadycznie suche baseny,
baseny narażone na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki
XD3 cyklicznie mokre i suche elementy mostów narażone na działanie rozpylonych cieczy zawierających chlorki,
nawierzchnie dróg,
płyty parkingów - wierzch
4. Korozja wywolana chlorkami z wody morskiej
XS1 narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą morską konstrukcje zlokalizowane na wybrzeżu lub w jego pobliżu
XS2 stałe zanurzenie elementy budowli morskiej
XS3 strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli elementy budowli morskich
5. Agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania z lub
bez środków odladzających
XF1 umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzających pionowe powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie
XF2 umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych narażone na zamarzanie i działanie środów odladzających z powietrza
płyty parkingów - spód
XF3 silnie nasycone wodą bez środków odladzających poziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie
XF4 silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską jezdnie dróg i mostów narażone na działanie środków odladzających
powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie
strefy rozbryzgu w budowlach morskich narażone na zamarzanie
płyty parkingów - wierzch
6. Korozja wywołana chlorkami z wody morskiej
XA1 środowisko chemiczne mało agresywne grunty naturalne i woda gruntowa
XA2 środowisko chemiczne średnio agresywne grunty naturalne i woda gruntowa
XA3 środowisko chemiczne silnie agresywne grunty naturalne i woda gruntowaMinimalne grubości otulenia prętów i zalecenia dotyczące jakości betonu ze względu na korozję - wg PN/B-03264:2002

Klasa ekspozycjiPrzyczyna korozji
brakkarbonizacjachlorkichlorki z wody
morskiej
X0XC1XC2XC3XC4XD1XD2XD3XS1XS2XS3
Minimalna grubość otulenia cmin [mm]101520254040
Minimalna klasa betonuC12/15C16/20C20/25C25/30C30/37C35/45C30/37C35/45
Maksymalny stosunek w/c-0,650,600,500,550,450,500,45
Minimalna zawrtość cementu [kg/m3]-260280300320300320340powrót >>>stat4u
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2015 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt