Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/wsporniki-krotkie-wsporniki-slupow.php

Krótkie wsporniki słupów - konstrukcje żelbetowe

Wsporniki krótkie, obciążone bezpośrednio siłą skupioną na krawędzi górnej lub pośrednio na wysokości, mogą mieć kształt prostokątny lub trapezowy.

W trapezowych wspornikach kąt nachylenia dolnej krawędzi do poziomu nie może przekraczać 45°.

krótki wspornik słupa przekrój

Wysokość przekroju wspornika w osi przyłożenia obciążenia nie może być mniejsza niż połowa wysokości przekroju przysłupowego, którego wymiary powinny spełniać warunek:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} F_{V,Sd}\leq F_{V,Rd}=0,5 \nu\cdot f_{cd}\cdot b\cdot d }         jeżeli      \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} 0,3mniejsze \frac{a_{F}}{h}\leq 1,0 }
lub
\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} F_{V,Sd}\leq F_{V,Rd}=0,4 \nu\cdot f_{cd}\cdot b\cdot d }         jeżeli      \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \frac{a_{F}}{h}\leq 0,3 }

gdzie:
FV,Sd - obliczeniowa siła pionowa,
ν - według wzory   ν = 0,6·(1 - fck / 250),
b - szerokość wspornika w przekroju przysłupowym,
d - wysokość użyteczna wspornika w przekroju przysłupowym,
fcd - obliczeniowa wytrzymałość betonu na sciskanie, przy αcc=0,85,
aF - odległość od osi siły obciążającej do lica słupa,
h - całkowita wysokość wspornika w przekroju przysłupowym.Wsporniki obciążone na górnej krawędzi

Zbrojenie główne wsporników obciążonych na górnej krawędzi siłą pionową FV,Sd i poziomą HSd, gdy zachodzi relacja:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} 0,3mniejsze \frac{a_{F}}{h}\leq 1,0 }
spełniać musi warunek \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} A_{s}\geq \frac{1}{f_{yd}}\cdot \left ( F_{V,Sd}\cdot \frac{a}{z}+H_{Sd}\cdot \frac{a_{H}+z}{z} \right ) }

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \frac{a_{F}}{h}\leq 0,3 }
spełniać musi warunek    \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} A_{s}\geq \frac{1}{f_{yd}}\cdot \left (0,5\cdot F_{V,Sd}+H_{Sd} \right ) }

gdzie:
As - przekrój zbrojenia głównego,
fyd - obliczeniowa granica plastyczności stali zbrojenia głównego,
\dpi{80} \fn_cm {\color{DarkBlue} a_{1}=F_{V,Sd}/(f_{cd}\cdot b) } ,
\dpi{80} \fn_cm {\color{DarkBlue} a=a_{F}+0,5\cdot a_{1} } ,
\dpi{80} \fn_cm {\color{DarkBlue} a_{2}=d-\sqrt{d^{2}-2a_{1}\cdot a} } ,
\dpi{80} \fn_cm {\color{DarkBlue} z=d-0,5\cdot a_{2} } ,
HSd - obliczeniowa siła pozioma wynikła z obliczeń statycznych, lecz nie mniej niż 0,2 FV,SdW przypadku, gdy aF/h > 0,6 należy stosować strzemiona pionowe.

Gdy zachodzi

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} F_{V,Sd}> V_{Rd,ct}=\left [ 0,12k\left ( 100\rho _{s}f_{ck} \right )^{1/3}\left ( \frac{2,5d}{a_{F}} \right ) \right ]\cdot b\cdot d }

gdzie:
\dpi{80} \fn_cm {\color{DarkBlue} k=1+\sqrt{\frac{0,2}{d}}\leq 2 } przy czym d - wysokość użyteczna w metrach,
ρ = As / bd - stopień zbrojenia głównego na odcinku aF,

wtedy sumaryczne pole przekroju poprzecznego strzemion pionowych należy określać ze wzoru:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} A_{sw,v}\geq \frac{0,7\cdot F_{V,Sd}}{f_{ywd}} }
gdzie:
fywd - obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia poprzecznego.

zbrojenie wspornika zbrojenie wspornika

Gdy FV,Sd ≤ VRd,ct, wtedy pole przekroju poprzecznego strzemion pionowych powinno spełniać warunek:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} A_{sw,v}\geq \frac{\frac{2a}{z}-1}{3\cdot f_{ywd}} \cdot F_{V,Sd} }

Strzemiona pionowe w rozstawach nie większych niż 0,25 h i 150 mm należy rozmieścić równomiernie na odcinku od krawędzi słupa do wewnętrznej krawędzi płytki podporowej.

Dodatkowo oprócz strzemion pionowych, należy konstrukcyjnie umieścić strzemiona poziome o sumarycznym przekroju Asw,h ≥ 0,3 As. Strzemiona te należy usytuować co najmniej w dwóch płaszczyznach.W przypadku gdy 0,3 < aF/h ≤ 0,6 należy stosować strzemiona poziome o sumarycznym przekroju:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} A_{sw,h}\geq 0,5\cdot A_{s} }

a w przypadku gdy aF/h ≤ 0,3 strzemiona poziome o sumarycznym przekroju:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} A_{sw,h}\geq \frac{0,5\cdot F_{V,Sd}}{f_{ywd}} }

Strzemiona poziome należy rozmieścić równomiernie na wysokości wspornika w odstępach nie większych niż 0,25 h i 150 mm.

zbrojenie wspornika zbrojenie wspornika


Średnica prętów zbrojenia głównego powinna być nie większa niż 25 mm, a minimalny stopień zbrojenia
ρs ≥ 0,004. Zbrojenie to powinno być prawidłowo zakotwione zarówno poza przekrojem podporowym jak i na końcu wspornika poza linią działania FV,Sd. Zaleca się kotwienie zbrojenia głównego w postaci pętli przy zachowaniu średnic zagięcia prętów. Odległość między zewnętrzną krawędzią płytki podporowej a początkiem łuku zgięcia prętów powinna być nie mniejsza niż średnica tych prętów.

Zbrojenie montażowe należy stosować wzdłuż górnej, czołowej i dolnej krawędzi wspornika.

Pionowe zbrojenie słupa usytuowane przy przekroju podporowym powinno mieć przekrój równy co najmniej przekrojowi zbrojenia As. Ewentualne dodatkowe pręty zbrojenia w słupie powinny być zakotwione powyżej i poniżej osi głównego poziomego zbrojenia wspornika, na długości co najmniej 40 Ø i nie mniejszej niż aF.Wsporniki obciążone na wysokości
zbrojenie wspornika obciążonego na wysokości

Zbrojenie rozciągane przy górnej krawędzi wspornika obciążonego na wysokości siłą pionową FV,Sd i siłą poziomą HSd musi spełniać warunek:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} A_{s}\geq \frac{1}{f_{yd}}\cdot \left ( F_{V,Sd}\cdot \frac{a}{z}+H_{Sd} \right ) }

Ukośne pręty podwieszające powinny miec przekrój nie mniejszy niż:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} A_{s2}\geq \frac{1}{f_{yd}}\cdot \left ( \frac{0,5\cdot F_{V,Sd}}{sin\alpha } \right ) }
gdzie:
α jest kątem nachylenia prętów ukośnych do poziomu.

Pręty ukośne należy w sposób pewny zakotwić przy dolnej krawędzi wspornika i w słupie.


Strzemiona poziome powinny mieć sumaryczne pole przekroju:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} A_{sw,h}\geq \frac{0,5\cdot F_{V,Sd}}{f_{ywd}} }

Należy je rozmieścić równomiernie na wysokości wspornika.


W przypadku gdy aF/h > 0,6 należy dodatkowo na odcinku od krawędzi słupa do wewnętrznej krawędzi belki rozmieścić równomiernie strzemiona pionowe o sumarycznym przekroju:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} A_{sw,v}\geq \frac{0,3\cdot F_{V,Sd}}{f_{ywd}} }


Niezaleznie od omówionych strzemion poziomych i pionowych w sąsiedztwie belki obciążającej wspornik należy umieścić podwieszające strzemiona pionowe o sumarycznym przekroju:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} A_{sw,v2}\geq \frac{0,5\cdot F_{V,Sd}}{f_{ywd}} }


Kąt nachylenia zbrojenia ukośnego do poziomu nie może być mniejszy niż 30° i nie większy niż 60°. Osie prętów zbrojenia poziomego i ukośnego powinny przecinać się w przekroju podporowym wspornika.
Obliczenia zbrojenia krótkiego wspornika - kalkulator online
program online  Krótki wspornik - obliczenia wg PN-B-03264:2002

program do obliczania krótkich wsporników
arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional