Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/wymiary-stanowisk-postojowych.php

Wymiary stanowisk postojowych:

wymiary stanowisk postojowych


Wymiary stanowisk postojowych, w zależności od ich usytuowania w stosunku do krawędzi jezdni, nie powinny być mniejsze niż:

- dla samochodów osobowych(wymagania do 2019 przekreślono):
Rodzaj pojazduUsytuowanie
pod kątem [°]
Długość
[m]
Szerokość
[m]
Samochód osobowy90
0
4,50 5,00
6,00
2,30 2,50
2,50
Samochód osobowy z przyczepą010,002,50
Samochód dla osób niepełnosprawnych90
0
4,50 5,00
6,00
3,60
3,60


- dla samochodów ciężarowych i autobusów:
Rodzaj pojazduUsytuowanie
pod kątem [°]
Długość
[m]
Szerokość
[m]
Samochód ciężarowy90
0
8,00
15,00
3,50
3,00
Autobus90
0
10,00
19,00
4,00
3,00
Samochód ciężarowy
z przyczepą lub członowy
90
60
0
19,00
19,00
30,00
3,50
3,50
3,0


Szerokość jezdni manewrowej przy stanowiskach postojowych nie powinna być mniejsza niż określono w tabeli:

Rodzaj pojazduUsytuowanie stanowiska
w stosunku do krawędzi
jezdni [°]
Szerokość jezdni
manewrowej
[m]
Samochód osobowy90
60
45
0
5,00
4,00
3,50
3,00
Samochód ciężarowy90
60
45
0
12,00
7,50
6,00
3,50
Autobus90
60
45
0
16,00
10,00
7,50
3,50


Pozostałe parametry techniczne:
1) jezdni manewrowej nie powinny być mniejsze niż określono w tabeli:

Parametr jezdniJednostka miaryRodzaj pojazdu użytkującego jezdnię
osobowyosobowy
z przyczepą
ciężarowy
lub autobus
Szerokość jezdni jednokierunkowej:
1) bez krawężników
2) w krawężnikach

m
m

3,00
4,50

3,50
4,50

4,50
4,50
Promień łuku:
1) w planie
2) w przekroju podłużnym:
a) wypukły
b) wklęsły

m

m
m

15

250
150

30

250
150

30

250
150
Promień wewnętrznej krawędzi jezdnim6,0010,0010,00
Prędkość projektowakm/h30


2) pochylenie stanowisk postojowych nie powinno być większe niż:
  • 2,5% - jeżeli jest to pochylenie podłużne,
  • 2,5% - jeżeli jest to pochylenie poprzeczne nawierzchni twardej ulepszonej,
  • 3,5% - jeżeli jest to pochylenie poprzeczne nawierzchni twardej nie ulepszonej


Nawierzchnia stanowisk postojowych dla samochodów dla osób niepełnosprawnych wykonuje się jako twarda ulepszona. Zabrania się stosowania nawierzchni twardych nieulepszonych, gruntowych i ażurowych.

Uwaga! Powyższe wymagania dotyczą miejsc postojowych w ciągu dróg publicznych, usytuowanie miejsc postojowych przy budynkach określono w rozporządzeniu dla budynków i ich usytuowania.


button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2022 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional