Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/wyspy-dzielace.php

Wyspy kanalizujące ruch

Wyspy są wyłączonymi z ruchu powierzchniami obszaru skrzyżowania i jego wlotów. Mogą być wyznaczone przez znaki poziome na jezdni (P-21) lub wyodrębnione z jezdni o krawędziach wyniesionych ponad powierzchnię jezdni na wysokość nie mniejszą niż 6 cm z nawierzchnią z kostki, bruku lub z zielenią.


wyspa dzieląca    wyspa dzieląca    wyspa dzieląca   
(kliknij aby powiększyć)

wyspa kanalizująca ruch    wyspa kanalizująca ruch    wyspa kanalizująca ruch   
(kliknij aby powiększyć)

Wyspy dzielą się na następujące rodzaje:
 • wyspy dzielące środkowe - rozdzielające jezdnie dwóch kierunków ruchu i służące zwykle do segregacji ruchu pojazdów z przeciwnych kierunków,

 • wyspy dzielące boczne, a przy ich większej długości - pas dzielący boczny, oddzielające przystanek autobusowy od jezdni,

 • wyspy trójkątne - oddzielające ruch pojazdów z tego samego kierunku,

 • wyspy środkowe, kołowe, owalne lub o innych kształtach, na rondach i skrzyżowaniach z wyspą centralną,

 • wyspy azylu - umożliwiające pieszym i rowerzystom przekraczanie szerokich jezdni na raty.


Wyspy kanalizujące na wlocie podporządkowanym mają następujące zadania:
 • poprawienie rozpoznawalności skrzyżowania przez kierowców dojeżdżających drogą podporządkowaną,
 • optyczne zwężenie wlotu podporządkowanego i prowadzenie relacji na wprost z wygięciem toru jazdy,
 • regulacja kąta skrzyżowania,
 • oddzielanie potoków pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z wlotu podporządkowanego od potoku pojazdów z niego zjeżdżających,
 • wyznaczenie korytarzy ruchu pojazdów relacji skrętów w lewo z wlotu podporządkowanego, a zwłaszcza prowadzenie długich pojazdów podczas skrętów oraz zapobiegania ścinania łuków przy skręcaniu,
 • ustalenie pozycji zatrzymania i chronienie pojazdów oczekujących na wlocie podporządkowanym przed kolizją z pojazdami skręcającymi,
 • ułatwienie pieszym i rowerzystom przekraczanie wlotu podporządkowanego.

Wyspy kanalizujące na wlocie drogi z pierwszeństwem przejazdu mają następujące zadania:
 • poprawienie rozpoznawalności skrzyżowania przez kierowców dojeżdżających drogą z pierwszeństwem przejazdu,
 • oddzielenie potoków pojazdów z przeciwnych kierunków przejeżdżających skrzyżowanie,
 • wytworzenie i zabezpieczenie powierzchni oczekiwania dla pojazdów skręcających z drogi z pierwszeństwem przejazdu i jadących "na raty" pojazdów z wlotów podporządkowanych,
 • wyznaczenie korytarzy ruchu pojazdów relacji skrętów w lewo z drogi z pierwszeństwem przejazdu, prowadzenie długich pojazdów podczas skrętów oraz zapobiegania "ścinaniu" łuków przy skręcaniu,
 • redukcja prędkości na drodze z pierszeństwem przejazdu i jeje utrzymanie na pożądanym poziomie,
 • ułatwienie pieszym i rowerzystom przekraczanie drogi z pierwszeństwem przejazdu.

Wyspy dzielące środkowe

Lokalizacja skrzyżowania (w terenie zabudowy i poza tym terenem) wpływa na cele stosowania i sposób kształtowania wysp dzielących środkowych. Można wyróżnić następujące typy i zastosowania tych wysp:

 • podłużna - stosowana na drodze z pierwszeństwem przejazdu w terenach zabudowy i poza tymi terenami przy większych natężeniach ruchu. Wyspa ta towarzyszy zazwyczaj wprowadzeniu na wlocie dodatkowego pasa dla skrętu w lewo.

 • duża kropla - stosowana na wlotach dróg podporządkowanych poza terenem zabudowy przy większych natężeniach ruchu. Ze względu na wymagania wynikające ze sposobu rozwiązania ruchu pojazdów skręcających w prawo, zaleca się aby duża kropla była stosowana tylko w połączeniu z wyspami trójkątnymi.

 • mała kropla - stosowana na wlotach dróg podporządkowanych poza terenem zabudowy przy małych natężeniach ruchu, gdy można zrezygnować ze stosowania wysp trójkątnych.

 • kryjąca (zamykająca) - znajdująca się na przedłużeniu pasa dla skrętu w lewo i wyspy podłużnej (jeśli występuje) na przeciwległym wlocie drogi z pierwszeństwem przejazdu, stosowana zazwyczaj na skrzyżowaniach typu T.

Na wlotach podporządkowanych skrzyżowań dróg jednojezdniowych poza terenem zabudowy zaleca się stosowanie wyodrębnionych z jezdni wysp dzielących środkowych typu mała lub duża kropla. Ich głównym zadaniem jest zwrócenie uwagi kierowców na obowiązek udzielenia pierwszeństwa przejazdu pojazdom na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Na wlotach podporządkowanych można zrezygnować z wyspy dzielącej, jeśli skrzyżowanie jest czytelne, a obowiązek udzielenia pierwszeństwa przejazdu jest sygnalizowany w wystarczający sposób przez lokalizację skrzyżowania lub elementy pionowe (znaki, zadrzewienie).


Wyspy trójkątne

Poza terenem zabudowy zaleca się stosowanie wysp trójkątnych na zjazdach z drogi z pierwszeństwem przejazdu o wysokiej prędkości ruchu (drogi klasy S, GP i G) dla poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu na tej drodze. W takim przypadku wyspy trójkątne powinny być stosowane razem z wyspami typu duża kropla. Jeśli rezygnuje się z wyspy trójkątnej, należy stosować małe krople.

W zależności od powierzchni zajmowanej przez wyspę trójkątną może ona być wykonana w krawężnikach lub wyznaczona za pomocą znaków poziomych. Wyspy trójkątne powinny być wyznaczone za pomocą znaków poziomych niezależnie od wielkości ich powierzchni, jeśli pozostałe wyspy dzielące są również wyznaczone za pomocą znaków poziomych.

Na skrzyżowaniu poza terenem zabudowy zaleca się odsunięcie wyspy trójkątnej od krawędzi pasów ruchu. Zaleca się następujące wielkości tego odsunięcia: a=

Na terenie zabudowy można również projektować wyspy trójkątne, ale ich stosowanie należy rozpatrywać indywidualnie z uwzględnieniem ruchu pieszego. Przy doborze promienia skrętu w prawo, od którego zależy wielkość wyspy trójkątnej, należy zwracać uwagę na jego wpływ na manewr skręcania, wysoka prędkość może być niepożądana z uwagi na kolizje z ruchem pieszych i rowerzystów. Z tego powodu oraz z uwagi na oszczędność terenu, wyspy trójkątne na terenie zabudowy powinny być stosowane wyjątkowo i tylko wówczas, gdy wynika to z geometri skrzyżowania (np. ostre kąty).

O powierzchni wysp trójkątnych na skrzyżowaniu w terenie zabudowy powinna decydować nie tylko geometria skrzyżowania, ale także ich przeznaczenie. Minimalna długość krawędzi wyspy trójkątnej, wystająca poza przejście dla pieszych od strony najazdu, powinna wynosić 1,5 m. Całkowita długość krawędzi wyspy trójkątnej może wynosić 5-20 m. Boki wyspy mogą być ukształtowane jako odcinki proste lub łuki z podkreśleniem oznakowaniem poziomym. Naroża wysp w krawężnikach należy wyokrąglać łukami o promieniach 0,5-1,5 m. Na wymiary wysp trójkątnych wpływają również szerokości i promienie przyległych korytarzy ruchu.

Wyspa trójkątna powinna być stosowana na wlocie podporządkowanym skrzyżowania na prawe skręty w przypadku zastosowania wydzielonego pasa dla skrętu w prawo z drogi z pierwszeństwem przejazdu i/lub dodatkowego pasa z prawej strony wylotu drogi z pierwszeństwem przejazdu dla skrętu w prawo z wlotu podporządkowanego.


button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional