Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/zakotwienie-zbrojenia.php

Konstrukcje żelbetowe

Zakotwienie zbrojenia - według Eurokodu 2

Graniczne naprężenie przyczepności

Aby uniemożliwić zniszczenie na skutek utraty przyczepności, należy zapewnić wystarczającą przyczepność graniczną.

Wartość obliczeniową granicznego naprężenia przyczepności fbd dla prętów żebrowanych można wyznaczyć ze wzoru:w którym:
fctd - jest wartością obliczeniową wytrzymałości betonu na rozciąganie; ze względu na zwiększoną kruchość betonu o wyższej wytrzymałości nie należy stosować wartości fctk,0,05 większych niż przypisane betonowi C60/75, o ile nie można wykazać, że średnie siły przyczepności przekraczają tę granicę,

η1 - jest współczynnikiem zależnym od jakości warunków przyczepności i pozycji pręta w czasie betonowania:
       η1=1,0 gdy warunki są "dobre",
       η1=0,7 we wwszystkich innych przypadkach i zawsze dla prętów w elementach konstrukcji wykonywanych w formach ślizgowych, o ile nie można wykazać, że istnieją "dobre" warunki przyczepności,

η2 - zależy od średnicy pręta:
       η2=1,0 dla Φ≤32 mm,
       η2=(132-Φ)/100 dla Φ>32 mm.

Podstawowa długość zakotwienia

Obliczając wymaganą długość zakotwienia, należy wziąć pod uwagę rodzaj stali i te właściwości prętów, które mają wpływ na przyczepność.

Podstawową, wymaganą długość zakotwienia lb,rqd, potrzebną do osiągnięcia w prostym pręcie siły As σsd, oblicza się - zakładając, że naprężenie przyczepności jest stałe i równe fbd - ze wzoru:w którym σsd jest naprężeniem obliczeniowym w miejscu, od którego odmierza się długość zakotwienia.

Podstawową długość zakotwienia prętów zagiętych lb,rqd i długość obliczeniową lbd mierzy się wzdłuż osi pręta.

Jeżeli do utworzenia spajanej struktury stosuje się pary drutów lub prętów, to średnicę Φ zastępuje się średnicą zastępczą .

Obliczeniowa długość zakotwienia

Obliczeniową długość zakotwienia lbd wyznacza się ze wzoru:

   lecz nie mniej   lb,min

w którym:
α1 - jest współczynnikiem zależnym od kształtu prętów, przy założeniu, że ootulenie jest odpowiednie,
α2 - jest współczynnikiem zależnym od najmniejszego otulenia betonem,
α3 - jest współczynnikiem zależnym od wpływu skrępowania betonu przez zbrojenie poprzeczne,
α4 - stosuje się w celu uwzględnienia wpływu jednego lub większej liczby prętów poprzecznych (Φ1>0,6Φ) przyspojonych na obliczeniowej długości zakotwienia,
α5 - stosuje się w celu uwzględnienia wpływu nacisku poprzecznego do płaszczyzny rozłupywania wzdłuż obliczeniowej długości zakotwienia.

Iloczyn α2α3α5 powinien spełniać nierówność:lb,min - jest minimalną długością zakotwienia (gdy inne przepisy nie implikują długości większej):
    - przy kotwieniu prętów rozciąganych lb,min=max{0,3lb,rqd; 10Φ; 100 mm},
    - przy kotwieniu prętów ściskanych lb,min=max{0,6lb,rqd; 10Φ; 100 mm}.


button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional