Visto-project Visto-project
www.visto-project.pl/zasady
Strona główna
Zasady korzystania z portalu:

Zasady korzystania z Portalu Visto-project.pl

1. Wydawcą portalu internetowego Visto-project.pl ("Portal") jest Visto-project z siedzibą w Kielcach.

2. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Visto-project, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Visto-project lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Visto-project - są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych "Zasad korzystania z portalu Visto-project.pl", zabronione jest w szczególności:
a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Visto-project oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Visto-project - są udostępniane na stronach Portalu.

5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu materiałów tekstowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na Portalu na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych "Zasad korzystania z portalu Visto-project.pl" korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Visto-project udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Visto-project (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Visto-project są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt na adres biuro@visto-project.pl, a w celu nabycia licencji na korzystanie ze zdjęć, prosimy o kontakt na adres biuro@visto-project.pl

7. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Visto-project uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Visto-project, Visto-project nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. Visto-project nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

8. Visto-project ma prawo dokonywać zmian niniejszych "Zasad korzystania z portalu Visto-project.pl" w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

9. Niniejsze "Zasady korzystania z portalu Visto-project.pl" wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku.
powrót >>>
stat4u
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2015 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt