Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/zjazdy.php

Zjazdy - zalecenia projektowe

Zjazd indywidualny - określony przez zarządce drogi jako zjazd niebędący zjazdem publicznym (do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie).
Zjazd indywidualny

Zjazd indywidualny powinien spełniać następujące wymagania:

- szerokość całkowitą, mierzoną prostopadle do osi zjazdu, nie mniejszą niż 4,5 m, w tym:
   a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń lub skosów - nie mniejsza niż 3,00 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu,
   b) szerokość obustronnych poboczy - nie mniejsza niż 0,75 m każde,

- przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,00 m lub ścięte skosem o proporcji n:m, gdzie n=m≥1,50m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych,

- pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%,

- uchylony: na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku nie większe niż 15%,

- nawierzchnia:
a) jezdni na terenie zabudowy - twarda ulepszona,
b) jezdnia poza terenem zabudowy oraz poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona.


zjazd indywidualny    zjazd indywidualny    zjazd indywidualny   
(kliknij aby powiększyć)


Zjazd publiczny - określony przez zarządce drogi jako zjazd do nieruchomości gruntowych usytuowanych poza pasem drogowym:
- na których prowadzona jest lub planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności o charakterze publicznym,
- na których usytuowana jest lub planowane jest usytuowanie nieruchomości budynkowej lub lokalowej, w których prowadzona jest lub planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności o charakterze publicznym,
- które stanowią lub będą stanowić dojazd do nieruchomości wymienionych powyżej.

Zjazd publiczny

Zjazd publiczny powinien spełniać następujące warunki:

- szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejszą niż 5,00 m, w tym:
   a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń - nie mniejsza niż 3,50 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osią zjazdu,
   b) szerokość obustronnych poboczy - nie mniejsza niż 0,75 m każde,

- przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,00 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych,

- pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%,

- uchylony: na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku nie większe niż 12%.

- nawierzchnia:
a) jezdni - twarda ulepszona,
b) poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona.

Zjazd publiczny z nowej drogi klasy GP lub G do stacji paliw powinien być wyposarzony w dodatkowe pasy dla pojazdów skręcających z tej drogi.

Zjazd publiczny z drogi klasy GP, G luz Z do obiektu, w którym jest prowadzona działalnośc gospodarcza, w wypadku uzasadnionym względami bezpieczeństwa ruchu, może być wyposażony w dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających z tej drogi, w szczególności, gdy miarodajne natężenie ruchu na drodze przekracza 400 P/h.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji

Konstrukcje nawierzchni zjazdów do posesji o nawierzchni brukowanej:
8 cm - betonowa kostka brukowa (szara) o wymiarach: 20x10x8cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie
10/15/20 cm - warstwa z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0:
      - dla podłoża G1 o gr. 10 cm
      - dla podłoża G2,G3 o gr. 15 cm
      - dla podłoża G4 o gr. 20 cm.


button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional